5a984f99f10f3f9e06a7cd9e7da95787 C82d8dad2b6fc99a0998b73ff0cbe1e9e Ce5c212189675cc235f709420ef5494a7 85110df0e102ac46237d33645b8822fb 2833d3d8ff60ddc743e0d444226e981c CC_ObjectIsWhite CC_ObjectIsWhite Group::CSCOLOR CSCOLOR::ObjectIsWhite OP::is_true C0230dcb4721e04b338553b8f2a0d8d4a C8c2e7514dd1600a588a08c289ea9df25 6258b6c3c7177e8c008ba48056367236 4f624a59526ef1f0e92cea6197bba76f CC_FilledObjectNotSetToKnockOut CC_FilledObjectNotSetToKnockOut Group::CSGST_F CSGST_F::isOverPrintEnabledFill OP::is_true Cca0fa30934ec25cefe4b8cc1c3a73006 C39c8b1c9c4fb3f73b2a350f59ba05e71 7d51438a9e9321e519e00b78b831f890 cbfd58beab79e99bb9941af1108ad1a1 CC_AnnotationIsSetToPrint CC_AnnotationIsSetToPrint Group::ANNOT ANNOT::Flag3IsSet_Print OP::is_true C3987dc7ff76a37b59bffbe22eb4b515d C500bbcb43cbb1d6fcafdb01b5d215336 de93450137ed81cbbdcfac3a534e432a 6fecdb44236adc95ea9a457fc0267995 CC_AnnotTypeNotTrapNet CC_AnnotTypeNotTrapNet Group::ANNOT ANNOT::AnnotaIsOfType OP::unequal TrapNet Ce0cd43fdfca243e08160fdaf667ae22d C83be6a4ca6c48a62a412450dba6f30a3 514b9f28b88e74445111249ab4c5c8f8 58b2106d2f5708e683b17dfa08b6cf66 CC_AnnotationOfThisTypeNotAllowed CC_AnnotationOfThisTypeNotAllowed Group::ANNOT ANNOT::Type OP::is_include Movie Sound TrapNet PrinterMark FileAttachment C82989aebd238438eb85c46d5fa43c71d Cf6c09664d15aafa0fd5e7d48cde5275f 361ac0074932bceff1cfb2daaf86ef66 ecfc23861778399dc0e616f1d2604407 CC_AnnotationRequiresSpecificPlugIn CC_AnnotationRequiresSpecificPlugIn Group::ANNOT ANNOT::TypeOfAnnotaIsNotDefinePDFSpe OP::is_true Cacd26d3f8deee2096032cf6751726630 C24fe5fc43cb37ab85caf6865ca359b19 4825010fd01669577b162b4a25612593 c051c3e380f46469834a333cf6e9fa02 CC_BgBlackGenerationSettingUsed CC_BgBlackGenerationSettingUsed Group::CSGST_G CSGST_G::HasBGEntry OP::is_true Ce1dda2a50cf8f2ed1686ae25162b8a96 Ceb2b93f7734cebfc02df6552118ff290 83264658a2e3bcf16a822c61a2f27acb 5f5db18b7d8f4b39a915d857eabb84b5 CC_ImageIsABitmapImage CC_ImageIsABitmapImage Group::CONTSTM CONTSTM::IsBitmapImage OP::is_true Ce9947a639ea09dd029ebade609444a90 Cbda32e48f0f3d0691f389efad8db68bb b944b8516889eb097f6adf4be937e39f 2787f2aef968b0ca3781a159fa4dda51 CC_ImageUsesZipCompression CC_ImageUsesZipCompression Group::CSIMAGE CSIMAGE::CompressionFilter OP::contains Flate Ca90119d46ef441088d3350bdbb1f15fd Cd1f72d4ddb04ad43a3a44509577f1072 496890ee61af657920eb463007e8adba cba430505f945b31f9c1a1247778f0d7 CC_FilledObjectIsNotSetToOverprint CC_FilledObjectIsNotSetToOverprint Group::CSGST_F CSGST_F::isOverPrintEnabledFill OP::is_not_true Cefec52a79c069d2e31513aaeb5a5ee66 C0beb4bff5f6c639f9767999eb644f117 d16c8ea01cda04a96babbada00a80439 e0f5cb29c4af17fb071ac544ee240298 CC_ObjectUsesBlackOnly CC_ObjectUsesBlackOnly Group::CSCOLOR CSCOLOR::ObjectUsesBlackOnly OP::is_true Cfcfdaaa0d347424af685fb5dd0dbf4ec C93a344660f57f62558409aa72ab6207e 204387b164fd61c82e079a8b75c25077 e4865dc84ca3bb0a03d7b07dad8aac61 CC_TextIsSmallerThan12Pt CC_TextIsSmallerThan12Pt Group::CSTEXT CSTEXT::Textsize OP::less 12 0 C6cbe8bd8d74d4c21d7e0682d75f01846 Ccbdf649239b6b5c8bce40d50195b80c5 5a06808cda80e1120a634b9504b9f78e af2731bd8d9df9b3ef6bbe361b07523a CC_CidDoubleByteFont CC_CidDoubleByteFont Group::CSFONT CSFONT::FontTypeIsCID OP::is_true C734c2ec6ae4d5796458de7d7c83c2e39 Cd1c20373657ec49934a4c061d2567d19 ffddf89797bb68ad4a2e799c3f5ff920 a58e4ea26988a0e4f950cff2fec3a746 CC_FontIsNotSubset CC_FontIsNotSubset Group::CSFONT CSFONT::isSubset OP::is_not_true Cbc9c9bb1339fa19e1649f9dd8a9bb5e3 Ce4e42aa19bbf661cdc3979d41a3eddaf 751da99cd4f21bdc7a02caf3580b1a22 82e1c7face9bc4cc7a4e596fe4fa0bce CC_FontIsEmbedded CC_FontIsEmbedded Group::CSFONT CSFONT::isEmbedded OP::is_true C9e82d717a78045b9e0f90c765fa37470 C9f2139e132f72e11dffcdc5cd7284668 9f0284db7ce2a36c46b4c2ddf45092fc ffcb98c0347789b947090139f501bd3c CC_PageHasCropboxDefinedExplicitly CC_PageHasCropboxDefinedExplicitly Group::PAGE PAGE::HasCropBox OP::is_embedded C34034a774472d86929827c242a401c53 C2b628136cb43e9809fcba27b46463965 9605348b6c8c562ffc5ab5916289a8da 32000e5c672f19030e626df5b377a5a7 CC_CropboxNotEqualMediabox CC_CropboxNotEqualMediabox Group::PAGE PAGE::CropBoIsSameAsMediaBox OP::is_not_true Cac49bb5a6d0c8f3d89037243fc12835b C13718387bdb905b890580ea162bfc3aa 1eca832271015ec41009ea8540bef7f1 ff348db01a28ba0e8126a3b0fb197e5d CC_ImageUsesRunlengthCompression CC_ImageUsesRunlengthCompression Group::CSIMAGE CSIMAGE::CompressionFilter OP::contains RunLength C78e67c787e0d37ad689eb2c5c9296bfd C2d153d1ef62ad84d73d52288c6a18387 4c494fb5f90d3d2c1effbba6b038d2f9 b2d0bb529ea4bc3a3ab307be5cc97a8c CC_MultipleMasterFontUsed CC_MultipleMasterFontUsed Group::CSFONT CSFONT::FontTypeIsMultipMasterType1 OP::is_true Ca1da31c8a24a9de8e80776d4b5aaa82e C4d4d6c60b21da187afa1440bd668dc97 3c502bb10d79738e1506a9d218f91ff9 fe7f0a45d8570690de86a0c7b8624897 CC_ObjectCompletelyOutsideMediabox CC_ObjectCompletelyOutsideMediabox Group::CONTSTM CONTSTM::ObjectIsOutsidMediaBox OP::is_true Caedf1714c62025948b19405cf1a61052 Caee8b47ddb6cb5a132ccf5ef8075c45d 6d2da931f59b3089573c715c523e6332 5b346606eaae0913c6fcf482f38978cc CC_PageUsesArtboxInsteadOfTrimbox CC_PageUsesArtboxInsteadOfTrimbox Group::PAGE PAGE::HasArtBox OP::is_embedded C4f97d3d384bd73305f7fc6227a509af0 Cecac0a00fe2b15ca44fcfb6b9cf4e584 d9f0c0368e89f615809a6aff640ee3b5 dae28a094103c60ff4007f450fa9a039 CC_ProducedWithPdfwriter CC_ProducedWithPdfwriter Group::DOCINFO DOCINFO::Producer OP::contains PDFWriter Cc61b24c85cb84e46bff1545daffadec9 C25229b797342f54031c6c9e0a987f9a2 965b14fbc6e428d7076ea4a2ee9689b0 1ff35456fb183a99b4a0ff96c2d436dc CC_RenderingIntentExplicitlySet CC_RenderingIntentExplicitlySet Group::CSGST_G CSGST_G::RenderingIntentSetExplicitly OP::is_true Cffb73895c8b4d34cfe234470a36c6b3f C7a06574fa176d21503961503f46d1f32 94c1ecfde1234b1e7255de42598c519a fce21022887e3bd1539e24527d43069e CC_TextIsSmallerThan5Pt CC_TextIsSmallerThan5Pt Group::CSTEXT CSTEXT::Textsize OP::less 5 0 Cbc90e467f11680f9d1a08b4f60b8d5e8 C3df022d7c4127ad37fac60c5392c6fed 341dbf56e4ae508846926269882f9f7f e438ed5c8d50d5d71c9fb20e80c8b1fc CC_TextIsSmallerThan8Pt CC_TextIsSmallerThan8Pt Group::CSTEXT CSTEXT::Textsize OP::less 8 0 C184697a6b6fd72655c7e92e0e1a8e7f7 C4a7138da0f5a1c0a50d837a8160a79ac c322f539b4cc646006878d0be48f185d bd5e6ee8fb810edc03c6f6e0c36083c2 CC_ObjectUsesMoreThan1Colorant CC_ObjectUsesMoreThan1Colorant Group::CSGST_F CSGST_F::NumberOfColoraWhichAreNonZero OP::greater 1 0 C08437e1ec221239ccb712562e54b0834 C89b506a995174cd76c52484fd9cdd37c e4535b797bf1be08fd4f04cb6de824d4 943d015ff3f870033a096f65c24d1f59 CC_TextUsesArtificialBoldStyle CC_TextUsesArtificialBoldStyle Group::CSTEXT CSTEXT::TextIsFilledAndStroked OP::is_true Cb646832e9e5a35f6ab02002098dd696d C6535f47a1faefe6dafa58f402bdc21d2 10fa0aa7245a149c288e33bde4118db3 a015b9d921a45e024e84e006c7dfe458 CC_TextUsesArtificalItalicsStyle CC_TextUsesArtificalItalicsStyle Group::CSTEXT CSTEXT::TextIsSlanted OP::is_true Cc92c74a48df308016e4f457ffa466e6e Cb865f278e6553988a0549c1005947511 4e63fbf7e00e93ee81b96a830ab8009e 52638194982e5c7738f9859d60a6455b CC_TextUsesArtificialOutlineStyle CC_TextUsesArtificialOutlineStyle Group::CSTEXT CSTEXT::TextIsStroked OP::is_true C91a82ca04b95a2da488fb064eec72515 C5f158afef17c294f7248e272b48c1659 72e4cf352a028d33c6bf4be4ef8234f3 f0c8f75cc41d78b9d58eb2ef1ed8f8ec CC_UcrUnderColorRemovalSettingUsed CC_UcrUnderColorRemovalSettingUsed Group::CSGST_G CSGST_G::HasUCREntry OP::is_true C2300a0c62fd96f279cc08538c2b0fb3f Cd8ca5485772b8a443275b0fa84c1f57c 925ad683a81ddb991e0cc9fd1ba39226 dbeb48a2f6f69403606e71ffd85c35de CC_UnknowOperatorInPageDescription CC_UnknowOperatorInPageDescription Group::CONTSTM CONTSTM::UnknowOperatInPDF1_3ThrougPDF OP::is_true C82da7ac375ee2b5b4680d7dcf4f96d5a Cc43dfcef52dbe4facf63ca61d5f71e53 82d8dca4f664673e2c592690e8dc3cd3 447f6910b903fdeec1e8844a24d98545 CC_StrokedObjectNotSetToKnockOut CC_StrokedObjectNotSetToKnockOut Group::CSGST_S CSGST_S::isOverPrintEnabledStroke OP::is_true C762ab5d0bdad44ebe3d28d92ba96273e Cd1cb51d003ccc6c058f86ef404747d4a 2e0adac5136f9bc91fc354c3dc4d6d73 725474aeb5f38a7198835ac22c47eac2 RR_PDFVersionLessThan13 RR_PDFVersionLessThan13 Group::DOC DOC::PDFVersion OP::less 1.3 0 Cda7d71a95d0188a6588aae48a340b5c7 Cfa969cfc8114c3874d9227b08837607e 8ddf436f7ccdf65b9c9f90048ae69a03 83f319a0996b323e501d9f88c61b4406 Ink coverage is above 350% (fill) An object that causes ink coverage above 340% may cause problems in a commercial offset printing process. Group::CSGST_F CSGST_F::TotalAmountOfInk OP::greater 350 0 Cd21e3b629c2cac440745afe1dc842e0d Ca3c956603fe4d473389888702dd52bb0 6f7e58351f8cb4607c6116948676996b 80c1e66228fcbfff09c4337c838eac34 Ink coverage is above 350% (stroke) An object that causes ink coverage above 350% may cause problems in a commercial offset printing process. Group::CSGST_S CSGST_S::TotalAmountOfInk OP::greater 350 0 C6f6842b1dbcc7f0c5d30aafaf1d0166d C28e72a4c5ecac17f156b286b76177fe0 836063137a531d7e9232c73095564f90 54e061136239da79b759c0ae25b6dbbb2deaf73570c7749fb5e6a2c46f3aebaf PRCWzFont_OpenType PRCWzFont_OpenType Group::CSFONT CSFONT::FontTypeIsOpenType OP::is_true Cf51c9081af7ca55cc090af3ef7cbdfb8 Cc810be4f9a61056b6ec18c1b45ac53c9 2c2551ee2e5ab5ef83506859b91d6eaf be642f487aed3b1987a040bd68717a74aeda1a3c1ae4e2bd7c7b30ccae8a2c05 PRCWzPRC_Uses_NChannel_color PRCWzPRC_Uses_NChannel_color Group::CSCOLOR CSCOLOR::UsesNChannColor OP::is_true C089b2cb91f1c1d8221015f84770eded9 C362b498fe63dcc5bb3843cfd03bd2f30 324845e400354a8b2f3ba91b3b878625 3422c54d0071d9440cfaf850290ea34d796e0d742587341aec5a0ff94f34e85e C_87_ICC_profile_v4_0_or_newer C_87_ICC_profile_v4_0_or_newer Group::CSICC CSICC::icVersion OP::greater_or_equal 4.0.0 0 Cce9ce5c72316350c3d2c32018c99c608 C8553901d4eaebbe51879a24349a8db42 de0339322e22908268291e1c8714c172 8ddc7764fe36aa426fb1916e7b00be975a28a7bade7486fbe8d9fd22ed0600a2 C_15_Uses_JPEG2000 C_15_Uses_JPEG2000 Group::CSIMAGE CSIMAGE::CompressionFilter OP::equal JPXDecode C416f25efd3fe91548e71e6a4d504b3e2 C3eb0d66647d9cd49b9d1fb24263b7a30 3180212ff4db43ed02847d431ded1060 ee14004d28f094a71dde58d295cf26883fe051d089330c6170b4573f4f545ccc C_16_Uses_JIBG_compression C_16_Uses_JIBG_compression Group::CSIMAGE CSIMAGE::CompressionFilter OP::equal JBIG2Decode C89116b81e2d444bb14a311783006dc73 Ccb93c0e13982ebb2af13e80c95d86b88 502f2dbd796f40533f7acd504e54b1ef 2479a8e5c76bd4db9cf5c84ebc2171189f96e277368ed659d824aa8e749656da PRCWzRend_Transparency PRCWzRend_Transparency Group::CSGST_G CSGST_G::HasTransparency OP::is_embedded Ca137d4b0c4d3f06636e071e1c30716c1 C7d5b2813eb5f9c4da853fca0601818d0 1f978db879ea8383db8f7fb0bec612dc 3867c957b7eaa84d4be8a45917c7adbdaa89bc8ea39f3691e69006c7e68d5d37 C_11_Uses_compressed_object_stre C_11_Uses_compressed_object_stre Group::DOC DOC::UseObjectStream OP::is_true C2eadec7573b014e8d5edbe8a13242431 C855fe166105e8d7d6f77674ad1176c80 f858a3967b803c02cf687155c228f0e8 c611073c224e95d7c97b74fb5b8f55443cf71db79a379a806003e2e91538f2c0 C_44_PDF_version_is_newer_than_1 C_44_PDF_version_is_newer_than_1 Group::DOC DOC::PDFVersion OP::greater 1.3 0 C372c1fafbc09182169d026483d98297f C203c3b6f492a1bda168b53883ad4eefa 30298891597defdbb361706a329780b8 8631895090f0ef72970a813de7ab4eca1fc840971b1f8fc0e649b59200080f8c C_121_Document_has_optional_conte C_121_Document_has_optional_conte Group::DOC DOC::isOptContPresent OP::is_true Cc567b07d285372c6d7c064a02cf296f2 Cf32ce4debb9640983a23d1123c3a998f edaa6b4d352e4cc6c3c89dd171c12f22 ba8d4586d645b1dcfaf99afc990cc3c501e95a4da15fbcd40d2119342cb323c9 PRCWzPRC_FileSizeIsAbove2GB PRCWzPRC_FileSizeIsAbove2GB Group::DOC DOC::Filesize OP::greater 2147483600 0 Cebe0f0618ba245f3e671946a8ddd08b7 Cd6a68947e64a3fc62046e253d1f58175 aa456eb960bee5a65d13c4ca02b82e0d 3eb565497be24db023446763034902772a14e724a08b98b7c42cd8e5d1d4c19e PRCWzPRC_Uses3DAnnotation PRCWzPRC_Uses3DAnnotation Group::ANNOT ANNOT::AnnotaIsOfType OP::equal 3D Cb7b016272a599b28469d6cb8ff519a5a C875bdc6f0ab2baebb05b521190ea4271 c831af950104b7c5b25a71481860b187 62bb0fc8ddd6f68285bed1bc81d3603187ae1ef7154bf576c23ac9bf24a6d032 PRCWzPRC_StreamSizeIsAbove2GB PRCWzPRC_StreamSizeIsAbove2GB Group::DOC DOC::StreamSize OP::greater 2147483600 0 C49af82468d332fe57a5faf6958e70885 C3740af9d0c095998b241cf7dc03a5328 5168be02c2fb6481fd140b2916a7b7a2 b021d81e9f164cb3ddde563c59403131f0b80cc6f5a339a784d8f62439e5cd54 PRCWzPRC_UsesScalingFactor PRCWzPRC_UsesScalingFactor Group::PAGE PAGE::PageIsScaled OP::is_true C1347c788b83b5f7ddfc3f38178a7f7a6 Cf0eae04b92f721266e3e1e94ad59f438 2a24a9f7c31a0ebda4ec54e656f9a967 575bf3216e78b784b6df6c31a1b2bac6 CC_MoreThan8BitPerColorComponent CC_MoreThan8BitPerColorComponent Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::greater 8 0 C8f5801256aef0dd66999ef2defcd8c97 Cac92ee45aee4e38ae3282021f18a72c8 c5051bc6cfa7b53045a5cefe8b3547d9 95dde6aa9c01fe4e0f3b98734014d808 PRCWzDocu_Encrypted PRCWzDocu_Encrypted Group::DOC DOC::IsEncrypted OP::is_true C285523fc39bc9809ca721060ceca57b5 Ce59d83763edee3f53f7b093539382eda f2bc02d78b4e0bc13e2b571ab67f450a b20312e8114e47a6421ba322a8c7fc0d PRCWzDocu_Damaged PRCWzDocu_Damaged Group::DOC DOC::IsDamaged OP::is_true Cb611b38a56cc3044c95c1ee69a24a728 C36c19efc2e14ff9a88cfdf495a775a53 bc950172b5853c45c5a73af8734fb82d bbd2cf4e1128e73e03e2c9608195f71d PRCWzPage_SizeOrientDifferent PRCWzPage_SizeOrientDifferent Group::DOC DOC::OrientAndSizeEqualForAllPages OP::is_not_true C4c0926c660a8fd4c9658ef774017d33a C29a3ca2bcc201094706e133adbb66e1f 0dc4a1f35e33cb4760a2d43bdad8660e 59a0ba5b443530074b55a0ed9ecf0766 PRCWzPage_OnePageEmptyIgnoreOutsideBoxes PRCWzPage_OnePageEmptyIgnoreOutsideBoxes Group::PAGE PAGE::PageIsEmptyInsideTrimBox_Blee OP::is_true 1 C26f73ab6a83b2147d95cc21d5a3856ef C1b82e4dcd74de31c222ca3ae9adbb7c2 9b3ab46cfad2255aedc8367641299313 82a0b4bb08542a64e011ed7e6bab4f08 PRCWzImag_ResImgLowerPixelsPerInch PRCWzImag_ResImgLowerPixelsPerInch Group::CSIMAGE CSIMAGE::Resolution OP::less 150 0 C539a1491a9bc23472108138300cd2a49 Ca7fafdf48cebe54ed7ab5687c7988cac dcfff8381c7931138233347d48ed9d64 cbe20fdc497d45f40d933782354ded6d PRCWzImag_ResImg_IsCT PRCWzImag_ResImg_IsCT Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::greater 1 0 C95d8176e660a9104560575842425fceb C5e7dae255b9e795967bf12b71dfbbe5e a641f3592c22912d111e63e6844bf436 645b1e966eb595a6f2962bb443f24efb PRCWzImag_ResImgUpperPixelsPerInch PRCWzImag_ResImgUpperPixelsPerInch Group::CSIMAGE CSIMAGE::Resolution OP::greater_or_equal 450 0 Cf495af298b599a1e1ae06eca2f3140ca Ca7fafdf48cebe54ed7ab5687c7988cac 60ddb758d92225e4f92b2d24bd38bd89 b56355045368fdd9838272aef2bc70e9 PRCWzImag_ResImg_IsCT PRCWzImag_ResImg_IsCT Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::greater 1 0 Cd102da6aedff219fb70252fd52c7cf9d C91457a5352d354fb9f52f49e7d310845 c6ecab43cc63ed053162b8ced6588ae2 98f74a4cbf81df7fa8f2c41ce43f8940 PRCWzImag_ResBmpLowerPixelsPerInch PRCWzImag_ResBmpLowerPixelsPerInch Group::CSIMAGE CSIMAGE::Resolution OP::less 550 0 Cabda1bf09418aafa83e99d72a48ebca9 Ca463e359e2e0388210b50fc64e0b1dc7 46bde1ce35222a39073eebc3246525e9 9a805fdc38f67c5140ba69c1b7dd46e8 PRCWzImag_ResBmp_IsBitmap PRCWzImag_ResBmp_IsBitmap Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::equal 1 0 C1e8eb3fe3ee7dbdca89ea08720a7162a C703482fd681ab96717b0542615339f01 f52671cba28df6ada7588ef6177bdcdb a80614a408800a49e27095bb5a1d2e7b PRCWzImag_ResBmpUpperPixelsPerInch PRCWzImag_ResBmpUpperPixelsPerInch Group::CSIMAGE CSIMAGE::Resolution OP::greater 3600 0 Cb082cd19472a377de347b4620d415f4e Ca463e359e2e0388210b50fc64e0b1dc7 9afad32d547a78648ce067dfb61b0da8 16abcd3a44eb1de341b3c45e37ebf274 PRCWzImag_ResBmp_IsBitmap PRCWzImag_ResBmp_IsBitmap Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::equal 1 0 C0724db1b6e813d429eada7259a95133b C2433c6d3fe3288382cd3667fd65bd274 a914b1593e95ae0f2deddea4a54e38e7 c4c7da4979d293cefe8c0bfa06db9d55 PRCWzImag_NotUncompressed PRCWzImag_NotUncompressed Group::CSIMAGE CSIMAGE::isCompressed OP::is_not_true C0e39970ac418fa4908c48449497b5529 C3535767d9b9a8ddef94748cfe5355531 bbbad1e764a0f5043f0b528f39fbecc6 88c5d941137e2de23a675d5360af0a35 PRCWzImag_NotUseOPI PRCWzImag_NotUseOPI Group::CSIMAGE CSIMAGE::hasOPIInfo OP::is_embedded C749493ce63755641907fe9c6351e74ae Ca7f524d958524db8f5de80f5f8f9093c cef15a867917a2e99bf3d10057a853c7 10294a2e784e90a662c19875cdeee551 PRCWzColr_MoreThanSpotColorSepsOnPage PRCWzColr_MoreThanSpotColorSepsOnPage Group::DOC DOC::NumberOfSpotPlates OP::greater 1 0 Caacc0822ad9a7f4bb1ca9611527f1087 C975d0c1c0c77690f2e98950b10d35531 aa7354b567d9bf8f8396ec8ca7948ab3 5245c7ff2abfece6b2ea3c4926d25c79 PRCWzFont_Type1CID PRCWzFont_Type1CID Group::CSFONT CSFONT::FontTypeIsCID_Type1 OP::is_true C2b07667e7f225f53e306f2de36b9a3ae C8892c4201c3f66f6a800d540781b3ff2 18c67fcb97a79c1d3650e98d90c5adb1 570685f224cfa56325ba38ec565a78d6 PRCWzFont_TrueTypeCID PRCWzFont_TrueTypeCID Group::CSFONT CSFONT::FontTypeIsCID_TrueType OP::is_true C56a85b3a7aba96f94ba0f91d3b222b3e C467e5d4b98b99d3c394c2c1640d4bd07 12620453b5581bb7f77c0d99854b6ff7 46c9994bd482086cace8f893bba05cf0eab08d6ebcedcf63cb250c64a8e7fe2f PRCWzRend_Halftone PRCWzRend_Halftone Group::CSHALFTONE CSHALFTONE::isHalftonePresent OP::is_true C99ec3a07da84e5177385eeb7d1cdbc78 C2f988ca8ea0e40b65e7057473725a506 22d5b2aafbea3fc2a5fe9fad330402a8 041c3adddea15c50909cd50679a94580 PRCWzRend_ThicknessPoints PRCWzRend_ThicknessPoints Group::CSGST_S CSGST_S::LineWidth OP::less 0.14 0 C3aca8f76f82c26aaad13b77edae43231 C2743d8375d4db3a778b90316156aefe6 dc909aa0e3c030b79d55737b2622c477 80fe6128c1a4440053a57e4382836a1a PRCWzXComp_PDFDocument_AltImgSetToPrint PRCWzXComp_PDFDocument_AltImgSetToPrint Group::CSIMAGE CSIMAGE::ALTIsDefaultForPrinting OP::is_true C0d8a0da4c28e3a61d1e7d2f5aa0b37f7 Cec192644e4c25c7a0de142cc60c499fa 819f9d0f8245d9838eacdeea007ed4f7 765469d364f02718dd37ecefe3aa10c706e7327860548ce381482c881a0fc451 PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotinPage PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotinPage Group::ANNOT ANNOT::InsideBleedOrTrimBox OP::is_true Ced9987d13b6556b2f10c2d27909e35f5 C40e35b188459fe61c92af8b50e87ba9b a1ad89612e3ba73ec22f35b5665980b1 d29782dd788c5ed017a532e0feddf47f PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotTypeNotTrapNet PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotTypeNotTrapNet Group::ANNOT ANNOT::AnnotaIsOfType OP::unequal TrapNet C67af0dee74715a04603c8f16fc3da764 Ce21c1f97fdc7a26d39e541daa475d398 3c778516a9724c953de9b59776c83df7 50a0ac3727317441f76218fa15e8df38 PRCWzXComp_PDFDocument_ArtBoxMissing PRCWzXComp_PDFDocument_ArtBoxMissing Group::PAGE PAGE::HasArtBox OP::is_not_embedded Cc821c83d97a59bdc3eef7666ad05d0b5 C91fe464fa04035688783f14d9b599201 da72729f78486e2c4afd20499fec25e1 6c117c932ba2b67af72dcedc8bfc38df PRCWzXComp_PDFDocument_TrimBoxMissing PRCWzXComp_PDFDocument_TrimBoxMissing Group::PAGE PAGE::HasTrimBox OP::is_not_embedded Cb61fd316ac88f851043bbba6096d95da Cc0196fa955848fcb5f4cbe96256b97d1 b07efadee083c4b61d73dc475e76b673 fb39b28c2c34d748972db20297dd3152 PRCWzXComp_PDFDocument_DocContainsActions PRCWzXComp_PDFDocument_DocContainsActions Group::DOC DOC::HasActions OP::is_embedded C8ae847c6ca5c34558145faa2e0b1ac14 C912c6dd9811b94e7dc71c6b00ad13582 afddbf9220a3db2d5f15c01a11bbed22 44f7c92a5a4f034f4373fef3852a9b6b PRCWzXComp_PDFDocument_DocContainsJavaScript PRCWzXComp_PDFDocument_DocContainsJavaScript Group::DOC DOC::HasJavaScripts OP::is_embedded Cb268298819eaeb9ce576263afa89e811 Ca14038ec464b9b515c765d6b4f06c189 f81c16bda29e6dfc0de1126fb788894d 914d35e8d502ef507acf9594d7b375c4 PRCWzXComp_PDFDocument_DocCreationDateMissing PRCWzXComp_PDFDocument_DocCreationDateMissing Group::DOCINFO DOCINFO::Created OP::equal C852fa19133eadfce386c1451c579fcc4 C0efd2fbec471583c2630c5de53c1f30c 31113bd38ede5df3c158d8ba99af65d0 1fa834e2d554141e121f7b0ed0a34b70 PRCWzXComp_PDFDocument_DocIsEncrypted PRCWzXComp_PDFDocument_DocIsEncrypted Group::DOC DOC::IsEncrypted OP::is_true Cb6da47ed6769abea9d1ec5cc601b6007 Cb7c556fd3c8645540d51d19d53ce568f 773b7cf897ed01febb61ac1c8047a451 e741e6209f997a4616daa6ca3dad834d PRCWzXComp_PDFDocument_DocModificationDateMissing PRCWzXComp_PDFDocument_DocModificationDateMissing Group::DOCINFO DOCINFO::Modified OP::equal Ce3e81df0f93c194ea140d3635961c97c Cb47fa0081b583f9637685e2885fc3e8a 6022d00e95897678215311d0250ea2e6 bf4bb3b79f393d2ba6f274b4ddc57378 PRCWzXComp_PDFDocument_DocTitleMissing PRCWzXComp_PDFDocument_DocTitleMissing Group::DOCINFO DOCINFO::Title OP::equal C84bbfabd5319b9dab88efbcf8db854f8 Cc6ff5ad3532b983de60259f09cb69787 67dbad008cf63b481d41d43d2f620281 4e507bf62d5e8e7a8d6830a0380bd321 PRCWzXComp_PDFDocument_DocumentIDmissing PRCWzXComp_PDFDocument_DocumentIDmissing Group::DOC DOC::HasDocumeID OP::is_not_true C3f68e92ab6881c401068e15d280896c3 C26c7c6196571de8dc95e2b8dea03ed71 63f7e37e0f7ffd2463c17e5154d277f8 4df3c3e03b5433b4e38f7e8798fd230a PRCWzXComp_PDFDocument_FileSpecsProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_FileSpecsProhibited Group::CSIMAGE CSIMAGE::hasOPIInfo OP::is_embedded C73225b51b52acdcbaeefee3fec3714f9 C0f6ff9d5de51924064d5e63877f70289 a3a7620de357b24467f07fcd31d742f7 08a601694c78578548313cc0fa662ff0 PRCWzXComp_PDFDocument_FontNotEmbedded PRCWzXComp_PDFDocument_FontNotEmbedded Group::CSFONT CSFONT::isEmbedded OP::is_not_true C62775bd24fbbe8b66f9b580ebb3b9f50 Cf50d1cc650eea01110a722be87eef90b 60a71353f93d85672cbf93e04f40334d 58bc85528bcd5d58c3b962133279cc6c PRCWzXComp_PDFDocument_FormFieldinPage PRCWzXComp_PDFDocument_FormFieldinPage Group::ACROFORM ACROFORM::InsideBleedOrTrimBox OP::is_true C7bb01126a1b33f53df37c29a905a0d36 Cab2f2f7da123c8bc9143190956647260 71cfcc662db625380c11ac7a74016e90 20e010651d4072ba5210d45d22487497 PRCWzXComp_PDFDocument_GTSPDFVersionMissing PRCWzXComp_PDFDocument_GTSPDFVersionMissing Group::DOCINFO DOCINFO::HasPdfXVersion OP::is_not_true C2e2dca6b6c605e98ec0f0867f456a5ae C34e82285711e17c178fc2fa499af7906 ce1ccdd014730433709e0c041ff2d5c6 a307ccadaba27de6ebcad71c7e725ac4 PRCWzXComp_PDFDocument_GTSPDFXVersionNotOfTypeString PRCWzXComp_PDFDocument_GTSPDFXVersionNotOfTypeString Group::DOCINFO DOCINFO::GTS_PDFXVersionIsString OP::is_not_true C1f20cdcc718bb3cfc0a9c72051a14007 C917d853c165cf3e8824b003dd351ab42 3410cc101b8beb2ddf85d8912eebd6bc 2dc23a85564e372bd2292a4e32d2e94c PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyIsNotTrue PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyIsNotTrue Group::DOCINFO DOCINFO::Trapped OP::unequal True Cdfc7735ce715566dd16e49d61a8a6d81 C6a3a11bfb1eddcebc1f26394d80112b4 7c0e6131e7746c42b9b62f1f6671e11d cf870ad54704679511ec4b74dec187e1 PRCWzXComp_PDFDocument_HasTrapNet PRCWzXComp_PDFDocument_HasTrapNet Group::ANNOT ANNOT::Type OP::equal TrapNet C52f0ff43ea80e9140f94923fe758eea4 C460c219dd38635554021da83bfa1df31 b4fbd1d9cbc3b971db7415fb2f2f166f 5bf744ccead6641246897ce9ca3c6072 PRCWzXComp_PDFDocument_HTNameKeyProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_HTNameKeyProhibited Group::CSHALFTONE CSHALFTONE::hasName OP::is_embedded Cd6bd99e28a84b9a08c55fbf0873719d5 Ce4763d55b44bf6c5c7c98f3103433656 1847da801c02f023ed2bb2610c099dbd 5ee9d657e1e3522b6a0bf633a8e0b5b4 PRCWzXComp_PDFDocument_HTnot1or5 PRCWzXComp_PDFDocument_HTnot1or5 Group::CSHALFTONE CSHALFTONE::HT_Type OP::not_is_include 1 5 C88ce187624faace1827ed0b34ae29d87 C2e0f88a7f9d9d5b33949f8ab296097ec 8401a5c8d178a8966ad52071c751d593 3cc61a6df8dd28fbd9a06304b514abbe PRCWzXComp_PDFDocument_HTPhaseProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_HTPhaseProhibited Group::CSHALFTONE CSHALFTONE::HasHalftoPhase_HTP_Informatio OP::is_true C89052e1ba212f04844ca11d03d9f5a9a C594858cb8b415179e9f1f4ee88fba4f3 07e654a9c006e18d12f75aeda968efc9 a835612d3c2b2a860bb4bbba7d653e27 PRCWzXComp_PDFDocument_ImgCompressTypeProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_ImgCompressTypeProhibited Group::CSIMAGE CSIMAGE::CompressionFilter OP::is_not_contained_in ASCIIHexDecode ASCII85Decode FlateDecode RunLengthDecode CCITTFaxDecode DCTDecode C84ecd352a0e6117e194e1ab8957ef601 C52d635b504571247218536abd371abe9 ead3e851ef76e78bad9709f95a145f6b 4c24523dacadafe595cdb2bac03c0ec9 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputCondContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_OutputCondContainsXML Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::OutputCondition OP::begins <?xml C79868c77097dbad9ecc66c06cef3aa83 C72279d4f0c34770ca66180856554e1a8 e47cdc510012a7210cd9e28f7882ad57 e2c064295eeb58459a6ee4f45da50662 PRCWzXComp_PDFDocument_OutCOndID_missing PRCWzXComp_PDFDocument_OutCOndID_missing Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::OutputConditionIdentifier OP::equal C64c080ebe1ffadcf4d6b965c3c4c8d32 Cd3491fdfd71631480fef62bf3428cb9b 995a22b89af5ce7bac341f71b32ad9fb 74c675b077fcfea7c478fedc108c59c4 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputCondInfoContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_OutputCondInfoContainsXML Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::Info OP::begins <?xml Cc382d65f53e63951800655ce73e91be5 Ca93f67c137ca5d8220e6e55156f26036 ade930d65cbe71b17fdd8c915efc51a8 8237d61ae213f1cd3cbc35d1424d4248 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionIDContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionIDContainsXML Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::OutputConditionIdentifier OP::begins <?xml Cac7708c8b7b76ab2552a4c04fac6d4c8 Ccd70708e3c1574b18a2442a10aa3e419 a779290143906a8a108c0d42387bd117 9ac266a6035fbf484cb01363a65d242b PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionIDNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionIDNotOfStringType Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::OutputConditionIdentifierIsString OP::is_not_true C67e1edcaec23773ffc02554af70bfaad Ce1a0eb026aa5755fb02b2a3a41ebad1e 6209eaa5ddd749e5c6d88e881198e7e5 bb3c96e825a6607502e5898729b93106 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_OutputConditionNotOfStringType Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::OutputConditionIsString OP::is_not_true Cc6885ba55be5394a2cc7ba8c0ace5023 Ce1acc2ed13ba682cb3364b7266d8fb18 11feaaf999cf0a4ec2a7f38862091e70 b5c11d21a231afa5d56495d97e3752f6 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentDestProfileNewerICC1998 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentDestProfileNewerICC1998 Group::OUTINTENTS_ICC OUTINTENTS_ICC::icVersion OP::greater_or_equal 3 0 Ca128eeb72a5f4af4dea798042329932d Ca1471bc92f3e813590e55eddc014927c 875e716d38f71fd74c27e857aa3ced4b 7df6135948f08af9dab0517b40651131 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentInfoNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentInfoNotOfStringType Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::InfoIsString OP::is_not_true C799ebc052aa35d214f9d064c38af6238 Cfba00e1d12b6b3f4b3b6fecd27a9bed0 26ed322af376415978af0df590471da9 204597afa2dc04834a341672aac25481 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentMissing PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentMissing Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::HasOutputIntent OP::is_not_true Ca55d10a1242ce1071f269ba582be1ad7 C38dec36def9eb876717481fb62d30ce0 0dcbf75fa3d8cec24b8d4885426512e4 5894a52ae3572857437c1537c8c316f2 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentNoDestProfile PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentNoDestProfile Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::HasOutputProfile OP::is_not_embedded Ccd69c8f96c3ab261717d69f5b5e37310 C755b4944aa63d196ca35e8a615aeaa15 0f94f9cd62dd46d269a8a48b518bcdfe 2f70f4131c9970d537839f10a5d69aa8 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentNoRegistry PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentNoRegistry Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::RegistryName OP::equal Ce48a4b4f480853c2f1d53c6b6999c28d C4d29aa95837b8d0cdea909b36bf05d24 69462596c6f15acd0c563b6afbbd9f7c 7f10c7654dbc82a52de3591dd3c3fed9 PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentRegistryNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_OutputIntentRegistryNotOfStringType Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::RegistryNameIsString OP::is_not_true C438997094ca525233f678805b0b555e4 C3ada082fb75c40b2c45d18fc783b2a78 dda41123e4ad2906148feab72a446e98 1b094097e795066981a9b64ecbbf4998a2752466bfac126c2b5600dc8f8e0d30 PRCWzXComp_PDFDocument_HasOutputIntentRegistry PRCWzXComp_PDFDocument_HasOutputIntentRegistry Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::HasRegistryName OP::is_true C76d2ebe78d5f25b3f20111ce7c48cdf6 Ce2a63060a18880fb5eae61d566586320 fcae9e0fc6c7a194c169d7a392a4634c bcc3eb3aa21a94c163c91e662fdc7cde PRCWzXComp_PDFDocument_PageBoxNestingIncorrect PRCWzXComp_PDFDocument_PageBoxNestingIncorrect Group::PAGE PAGE::BoxesNestedProperly OP::is_not_true C1e432b86c3bd59c9464b685c3a0e0332 C01b1debd987f4d20a0c7afe7cd6c9331 2ed37451ae535fffb2e5cd009c6ed6b5 2b4447865590701ec4e2085849832458 PRCWzXComp_PDFDocument_PageIsSeparated PRCWzXComp_PDFDocument_PageIsSeparated Group::PAGE PAGE::HasSeparationInfo OP::is_embedded C6dd02b25b70b11f57f08712af94e99cc Ca17c75d80e77b86410688698fd6143db 7182175f4169c03fb06b5a28a73cdb3a b491caefb13a206bda68f22c7b24a00d PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotinTrimBox PRCWzXComp_PDFDocument_AnnotinTrimBox Group::ANNOT ANNOT::InsideBleedOrTrimBox OP::is_true C4db71c7b4a3203c52e82ba770262825b C8c4a963eb85b16fc19836c515670fc7b 217f63b0a83746c28850e53a2e3bd47d 665ba650415b8f2e60eefa0d4027b43e PRCWzXComp_PDFDocument_PrinterMarkAnnot PRCWzXComp_PDFDocument_PrinterMarkAnnot Group::ANNOT ANNOT::AnnotaIsOfType OP::equal PrinterMark Cf77a154465f5c825e5c043fcf7bdce8c Cb36b61c6dd9b21cdec1fae7f9cdc0064 56e0f40d22bf6e68c8afdb8638e8c000 41c674c9167609c1a03d63b952aad2a3 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXOutputIntentMissing PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXOutputIntentMissing Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::SubType OP::unequal GTS_PDFX C05a58d64292db65132c13c3de58acb48 Cc10c3360a3b9feb7a0c4ea56aa61da8c 197e944bafdb0f0cd680da47e1a8275e d100992bd0c0e7bbe1dad9ad75c9c8c4 PRCWzXComp_PDFDocument_PostScriptXObject PRCWzXComp_PDFDocument_PostScriptXObject Group::POSTSCRIPT POSTSCRIPT::UsesPSXObj OP::is_true C91a3c4c0562be819d971ca6dc5111a23 C8c4a963eb85b16fc19836c515670fc7b 821ba7c84fd69488dcfdc38cab1e0018 9b561b74a59bfdabc5e19e7e8f22754b PRCWzXComp_PDFDocument_PrinterMarkAnnot PRCWzXComp_PDFDocument_PrinterMarkAnnot Group::ANNOT ANNOT::AnnotaIsOfType OP::equal PrinterMark C8dc89afa188efa789edee9fd4e9e6a7c Cc3dcd9c2f2b6ea43e3ed20e7781fd21c d542b85a900a96d7239309a4ede23eba 5ea5ff8f6a58cc0d827c095767a0c336 PRCWzXComp_PDFDocument_PostScriptOP PRCWzXComp_PDFDocument_PostScriptOP Group::POSTSCRIPT POSTSCRIPT::UsesPSOperator OP::is_true C1163e9193a314f6af31beff4849281fd C517d944c2b7a90b8684832573b25b4dc 5cd6cb63ae713417401840d8e787fdc7 259d379e927dcd7b52a6066dcbe174ef PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetHasFontFauxing PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetHasFontFauxing Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::TrapNeAnnotaHasANonEmptyFontF OP::is_true C8c872c62c2f0d9b6d23c789aff861201 C93409553dc612da21687d3d019108689 76f37655511b64bd61f03d6aa0d87be2 9b2ed777be480c0203c9cbc43a49f1cd PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyNotOfTypeName PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyNotOfTypeName Group::DOCINFO DOCINFO::TrappedKeyIsName OP::is_not_true Cc6665e229f6c405116bd49db241e8f0d Ce28d0c86dc3e2a9e5a6db51264f96ce6 d4e57d1420924436dfccdcc2af0b4acc 89638e40a990e1feaceba58895239cd3 PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyNotTrueOrFalse PRCWzXComp_PDFDocument_TrappedKeyNotTrueOrFalse Group::DOCINFO DOCINFO::Trapped OP::not_is_include True False Cc7793b44ab62183bc4cbc21f56d853bd C37d3c5915ef35e9883caa3fe40918092 2d42451cf0ade423618217b2aff4431c 1c21aa13e6cc6b184daabeb779756a63 PRCWzXComp_PDFDocument_UsesOPI PRCWzXComp_PDFDocument_UsesOPI Group::CSIMAGE CSIMAGE::hasOPIInfo OP::is_embedded Cf2165dbb4788943f8bfa1ed23cffaebe Cfda55b5e3826801dc758d97309718f4b a3cdb2e33d7e39ad939a7bc6c2e74108 e31e3f531eacdc234f1b8276b7f6d45e PRCWzXComp_PDFDocument_UsesTransferCurve PRCWzXComp_PDFDocument_UsesTransferCurve Group::CSGST_G CSGST_G::HasTransferFunction OP::is_embedded C43ac9a5dfde4ab17da98d8138899f777 C29280315f504eaf1608882182bd816fd 8174d372d46dfc6f9613de98f3a1e2b7 a93352a651ec569a443c8adaff323351 PRCWzXComp_PDFDocument_UsesTransparency PRCWzXComp_PDFDocument_UsesTransparency Group::CSGST_G CSGST_G::HasTransparency OP::is_embedded C100f2f51c50963deb96c99b9edafba8c C899157cf68c0ed3e0594f1ace888023b 91ba28b2a9cd806a6a201739e28df3ee 27da96e59fd9dbd92929a2cf2623fe07 PRCWzXComp_PDFDocument_ViewerPrefsNotMediaOrBleedBox PRCWzXComp_PDFDocument_ViewerPrefsNotMediaOrBleedBox Group::DOC DOC::ViewerClipBleedBox OP::is_true Cfb70b98fbcd398b4887d472d3a6e0455 C26b2b953d71cd92c1804e216f2bd6c78 20d74c25ebde16b5619db52470ad9039 6632f1a08b58d5f042fb249c0ed868a8 C_50_OutputIntent_profile_not__p C_50_OutputIntent_profile_not__p Group::OUTINTENTS_ICC OUTINTENTS_ICC::icDeviceClass OP::not_contains prtr Cd9fe3b3afcb3478819df557c73dc6a45 C86d4fa21f5fd7d649e37386df371f46e 92d67a151b11775c60b9531e166174a9 677db425229d0f2696c49f79f69c6623b840769e050f4a55674a3673e52705b7 PRCWzXComp_PDFDocument_HasTR2EntryWithAValueOfDefaul PRCWzXComp_PDFDocument_HasTR2EntryWithAValueOfDefaul Group::CSGST_G CSGST_G::HasTR2EntryWithAValueOfDefaul OP::is_true C84e199259e8402b0c8c6ba1fa308d4e7 Cc7cff4d970eaefbc0cc1d174f0027936 fc57dbbffc49db47a70122e7cf10bc65 c3489c3bceb9f0272595a79ae9712b58 PRCWzXComp_PDFDocument_MoreThan8BitPerColorComponent PRCWzXComp_PDFDocument_MoreThan8BitPerColorComponent Group::CSIMAGE CSIMAGE::BitsPerColourComponent OP::greater 8 0 C4f18bcce4e939a590bcfb54b542b3fb9 C52fd17ac2f341a000af3c38ac364dba6 f2df60d2c67256a653ba302b1887c7f3 52d2134d6bce274d8048157eafdbcc0b PRCWzXComp_PDFDocument_UsesLZWCompression PRCWzXComp_PDFDocument_UsesLZWCompression Group::DOC DOC::StreamUsesLZWCompression OP::is_true C0da3368793ce8aa43618ab3f2dbecefd C18d26271d486b1299721f515f219d246 41c88cb872268614344f3564d579a4c2 355c511dbfaf2b3b5ad33f0629e73b84 PRCWzXComp_PDFDocument_BadTrapNetAnnotFound PRCWzXComp_PDFDocument_BadTrapNetAnnotFound Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::TrapNeAnnotaIsBad OP::is_true C4f73872e543efa237865b41f61f00cbe C8bf94048bfcb5094734224df2f8d8c62 c0e5eae7110547b88b0ce818dee74ec4 a778e880af4dba3198f8adc1d6b4b73e PRCWzXComp_PDFDocument_AltColSpace_not4c PRCWzXComp_PDFDocument_AltColSpace_not4c Group::CSCOLOR CSCOLOR::AltBaseColorSpaceName OP::not_is_include DeviceGray DeviceCMYK Ccb980a9fa0e4164c3ecfc32bceef440e Cb4a6bb47d91ee87c28364ade18c16d0c fcc7e80d956aa47e5707f5f3444266aa a3f782ca74654f36bacc40b059a62801 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1NotChosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1NotChosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_not_contained_in PDF/X-1a:2001 C55dfaf63d876ebcbd592bf7826fb6ae9 C8bf94048bfcb5094734224df2f8d8c62 9cabb7984c7c699839074233367a4e04 edc108249597145e6536f6841b7c5489 PRCWzXComp_PDFDocument_AltColSpace_not4c PRCWzXComp_PDFDocument_AltColSpace_not4c Group::CSCOLOR CSCOLOR::AltBaseColorSpaceName OP::not_is_include DeviceGray DeviceCMYK C5879b6dfd440f39f07e183d8ac7e2df9 C584bc72b2e2a7456d7b6a4729fb6e859 506f2d8b98444bd015ab8a11c71d3305 3bd60253f9b5aa89065c044c4f1bca1b PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_contained_in PDF/X-1a:2001 Cc97693df36136b0f70fbeb4390d7a5cc C345fd0c3d49ed0aec05c27274a437e5b e77ef026ed68d6dcc3be457931fb6f27 ff43775f171b622378126d479c0070f2 PRCWzXComp_PDFDocument_ColSpace_not4cOrSpot PRCWzXComp_PDFDocument_ColSpace_not4cOrSpot Group::CSCOLOR CSCOLOR::BaseColorSpaceName OP::not_is_include DeviceGray DeviceCMYK DeviceN Separation C6cc5ea87113ce26352081b1423d4e58d Cb4a6bb47d91ee87c28364ade18c16d0c 886be7afb1e8c3d648bde255d93b652c 23ec26f0883e636ed7306302ded84568 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1NotChosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1NotChosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_not_contained_in PDF/X-1a:2001 C43f9f6719791e49423c14030e85c507a C345fd0c3d49ed0aec05c27274a437e5b d7cde6cc72c65fa13b6f910e413193ed 4df62a8fabb1e0add6f6a71a9532c84e PRCWzXComp_PDFDocument_ColSpace_not4cOrSpot PRCWzXComp_PDFDocument_ColSpace_not4cOrSpot Group::CSCOLOR CSCOLOR::BaseColorSpaceName OP::not_is_include DeviceGray DeviceCMYK DeviceN Separation C9c3b93577404d67e3318702b3f82f419 C9aa2e6d721257edf786086ab85b080ca f77dda365a112ab026a5e5344a5ec1ff 3ab93cf31a1b3c53f8de520df3f265b4 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_contained_in PDF/X-1a:2001 Ce71bf005dcee2e1f7036e2f9c1151c2d C932d03512b7988310bf80d1683c7952e a0e033fc49bde3b7f959a11910c296c2 c685136de13858f21628d23e2dd98352 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelAllChosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelAllChosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_not_contained_in PDF/X-1a:2001 Cfc23d9ab6ff441c4538bc031a27531bf C207ac365407d3df4567d857e4d7c20d4 3621a76c30451337562a7fb4492961c4 3f0dae474faf497195f029f087965bca PRCWzXComp_PDFDocument_PDFversioNewerThan13 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFversioNewerThan13 Group::DOC DOC::PDFVersion OP::greater 1.3 0 C4e2bf5a3e8ade8fb0248cf4cba99f411 Ccdfdda758bf63d63c9792713895285b2 17f7d4d9e98bcb6258f93c093e4a5418 058087f7f22482b917ca72f6414f4474 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelOldChosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelOldChosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_contained_in PDF/X-1a:2001 C78853aa160029e3385ad71c1de73fdb8 C6bdbce16f5d3e10464f2e114e13fc4f1 452e6830b15b2884c950b52108768033 ebf003b899911532d52819f97bee0a72 PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetPCMNotCMYK PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetPCMNotCMYK Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::PCMOfTrapNeAnnotaIsDeviceCMYK OP::is_not_true C4d66bcede3e356ad4053caf89a6c25be C6bdbce16f5d3e10464f2e114e13fc4f1 8cac45bb991564624051891871d168cd e6aa5f2d56f448bf9dd196ae7d3f7289 PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetPCMNotCMYK PRCWzXComp_PDFDocument_TrapNetPCMNotCMYK Group::OUTINTENTS OUTINTENTS::PCMOfTrapNeAnnotaIsDeviceCMYK OP::is_not_true Cde472792c46ac9842cb65d08e8cd8df8 C9aa2e6d721257edf786086ab85b080ca 0c09ecd43b93766022748fd939bf91a3 dd2e5e9c85a910dc749233fa43710ec1 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 PRCWzXComp_PDFDocument_PDFXLabelX1Chosen_01 Group::DOC DOC::PDFXLabel OP::is_contained_in PDF/X-1a:2001 R97a75e6c09b6dba7204ccd7b82a7171e R43a770d4d5a100e84a5d9e64ef3d89c7 9ab5befcd3c61362d3f867fdc9dc68b3 230be5068d4e17fe047afd158adddda0 RR_WhiteObjectIsNotSetToKnockOut RR_WhiteObjectIsNotSetToKnockOut C82d8dad2b6fc99a0998b73ff0cbe1e9e C0230dcb4721e04b338553b8f2a0d8d4a R7773f3e0a05acc43d88f6e609b0fdc12 Rd3f618a468e830f38ec136f9e44ba179 8e3755121681b7e0e019dcacd338bb9f 42592655ffebb5316347001d86d2b6fe RR_AnnotationIsSetToPrint RR_AnnotationIsSetToPrint Cca0fa30934ec25cefe4b8cc1c3a73006 C3987dc7ff76a37b59bffbe22eb4b515d R1ca1daf521711cf0bab4e00a6f91e12a R0ec4b0a21f2f823f0b90e37aaf926879 9aa2cc851a8c9baa9654f6597a9b4620 26c3948f46d18e0cdf0a091dbbb3b214 RR_AnnotationOfThisTypeNotAllowed RR_AnnotationOfThisTypeNotAllowed Ce0cd43fdfca243e08160fdaf667ae22d R768227ce207bfbb1d9dca409f6b3f51a R0952c4cf9b40530c940672e606c0e1da ea6ad166172a0b11dd4c8ba29397fff8 d9837135f71d0cc95c82508a3327d679 RR_AnnotationRequiresSpecificPlugIn RR_AnnotationRequiresSpecificPlugIn C82989aebd238438eb85c46d5fa43c71d R9a270fe1c5876c3cc5dc859831e3edef Rf1df9d3ab7454a2f33adaf90ae280c49 d36bb4eecceffd265e8fb9e3957ee9d7 6b13bf311e0525511f46bbec37a4d434 RR_BgBlackGenerationSettingUsed RR_BgBlackGenerationSettingUsed Cacd26d3f8deee2096032cf6751726630 R1e5ff865af6b34a7665d04bc31df3d78 Rbc434110a854e2d18c79af308884bbb6 5352f6e5bdb60ddf999195c2ee4334d2 fb665458adffa0714b7b84cef13812cf RR_BitmapImageUsesZipCompression RR_BitmapImageUsesZipCompression Ce1dda2a50cf8f2ed1686ae25162b8a96 Ce9947a639ea09dd029ebade609444a90 R16fadc4f9820e66246ab5b66983d312b R66c20368fc611a5c4aa630aa76d60e52 45f85586717f7b597f3fce85f13947c0 d20ee2c30ead5797fd6fe059c404b2c3 RR_BlackTextKnocksOutAndIsSmallerThan12Pt RR_BlackTextKnocksOutAndIsSmallerThan12Pt Ca90119d46ef441088d3350bdbb1f15fd Cefec52a79c069d2e31513aaeb5a5ee66 Cfcfdaaa0d347424af685fb5dd0dbf4ec R0dad0df3932dbabf7dd0b297caba4289 Rffa1f16db45f25a183e2fa306af78e36 b5e9de613038119a995755c2c4f1b3ea 4464d7eabc170c1069565d4965c0ad09 RR_CidDoubleByteFontNotSubset RR_CidDoubleByteFontNotSubset C6cbe8bd8d74d4c21d7e0682d75f01846 C734c2ec6ae4d5796458de7d7c83c2e39 Cbc9c9bb1339fa19e1649f9dd8a9bb5e3 Rf7ea71d3d3d54c1caa3d1efea56e1316 Rdb62807c2201f8ebe2e571630788a02b 86e357c7d25f3025b7e654898cc7f53f 8a164d63285cf311b1d5db1032c02c8e RR_CropboxNotEqualMediabox RR_CropboxNotEqualMediabox C9e82d717a78045b9e0f90c765fa37470 C34034a774472d86929827c242a401c53 R8e7383624ab0b7014fe6908393d00765 R392b8aad041b3d34da57d56f6eb37c97 cceac97d8f457be0e3e9bfbaf6b1e4ae 2bf8799daae3a3710e36a9a539b9211f RR_ImageUsesRunlengthCompression RR_ImageUsesRunlengthCompression Cac49bb5a6d0c8f3d89037243fc12835b Raeb33f5d32ba65a4b1e7002037d9abe7 R8496743652d4bcb197ad2d7574225975 353a78c1ada50e25b4abd121fe0efd8d 7857841f96092c925772857260576f1b RR_MultipleMasterFontUsed RR_MultipleMasterFontUsed C78e67c787e0d37ad689eb2c5c9296bfd Rdab006390e14c18a5668b185af33905c R454c70abe3c1fda7dd7588dbe256ff98 381b466d703c086cc482b8720496661f 7444df37745268eb19ebd0203df60eee RR_ObjectCompletelyOutsideMediabox RR_ObjectCompletelyOutsideMediabox Ca1da31c8a24a9de8e80776d4b5aaa82e R74bb6077207c7d1e046a9ae1d9d04e02 R4295103909a824db7cb1797aa10198d4 d422ef336a583fce683a282a4d01dde1 765dd7be584f6a09ecf3998e17631ae0 RR_PageUsesArtboxInsteadOfTrimbox RR_PageUsesArtboxInsteadOfTrimbox Caedf1714c62025948b19405cf1a61052 Rd4d45bcac310cb9eb680c87fde3e7296 Ra5913dd395738de36470f713e86185b2 eb720f0a91c2274f3cd990a8fa2f0ff0 d2049dced95bdd7db576f5a747906f24 RR_ProducedWithPdfwriter RR_ProducedWithPdfwriter C4f97d3d384bd73305f7fc6227a509af0 Rd30ba30ab4ead5d1e0eb3018a728ad4e R7fa059b6b8fa5324c0fc42cebb4d593e 79eadfe573c6585476bfb2b53a3d0bbf b1019cec8593255b9f519ac3cd238ba8 RR_RenderingIntentExplciitlySet RR_RenderingIntentExplciitlySet Cc61b24c85cb84e46bff1545daffadec9 R8fb63b48a1b296f456feeb55aa100d36 R24eb17935a0301caf12338de9b2c47f5 fa8dcc6367ff591e9ba1bb3cbbdd1cbc 777776ae0219b35bfa4ac4d368f9cd3c RR_TextIsSmallerThan5Pt RR_TextIsSmallerThan5Pt Cffb73895c8b4d34cfe234470a36c6b3f R812d3208d2edc21f400f2efeb4bbc028 R5a335e16ca9024ad151932f11f793df0 8aae81b790db4d4f50dec2ca862c86f7 b38a04bbf9526e58a0fe9d6f369ccf05 RR_TextSmallerThan8PtUsesMoreThan1Colorant RR_TextSmallerThan8PtUsesMoreThan1Colorant Cbc90e467f11680f9d1a08b4f60b8d5e8 C184697a6b6fd72655c7e92e0e1a8e7f7 R0d10de14ffd0bd72c7f8c57e7cfe0f2e R2a11513c92d8b40ed04ff1f29c33e6c0 9f24acea634e74591b9db8e15c841efa fdf0bd8e67fe331c74ddf22da5190e46 RR_TextUsesArtificialBoldStyle RR_TextUsesArtificialBoldStyle C08437e1ec221239ccb712562e54b0834 Re25686e64bc97184e5cc5d2de9de9698 R516d410dff52cd660bd01eee904dc0be 9d7f44df305062fb4e27caa2e1090433 2899345ed30eccd7999f20d17a9a7131 RR_TextUsesArtificialItlaicsStyle RR_TextUsesArtificialItlaicsStyle Cb646832e9e5a35f6ab02002098dd696d Re86e78bd1d6a4c4077a2e98b2ad9bbdf Rc681cfbdc7563398b94adc8c71d1c517 b4b0500dfa35e5e7dde08e8bae6f70c5 ec9e658ca313996fd5e242c7bcd5e56f RR_TextUsesArtificialOutlineStyle RR_TextUsesArtificialOutlineStyle Cc92c74a48df308016e4f457ffa466e6e Ra9bd1c038db6c2275f15f1c0602cf18e R2eaba07be202fe0e57630abbf6c6b8b5 47fd7aa0e050109c709a0ae9acbb5782 559bca320b8f1cd109ffc5e54b838e87 RR_UcrUnderColorRemovalSettingUsed RR_UcrUnderColorRemovalSettingUsed C91a82ca04b95a2da488fb064eec72515 Raed1e85f7fae21365ec708b723fca1f5 R8f9dbb05fa2da3d21dc1219b7eedde46 1aef6065dc4f12fc22345a0fe12333a7 766263ea3634d80766610accbc12d804 RR_UnknownOperatorInPageDescription RR_UnknownOperatorInPageDescription C2300a0c62fd96f279cc08538c2b0fb3f R3e5c9265839be17e53c4752f8c295aa9 R43a770d4d5a100e84a5d9e64ef3d89c7 5e83202ad030eabbede15bf08ea96de7 bfd6d557beb0623d9a94f3955a1a419c RR_WhiteObjectIsNotSetToKnockOutStroke RR_WhiteObjectIsNotSetToKnockOutStroke C82d8dad2b6fc99a0998b73ff0cbe1e9e C82da7ac375ee2b5b4680d7dcf4f96d5a R8d4243e2bc59259c20202d42fdac644a Rf6ddb5d0ddb368c3c67cbf6ec72a0921 bc07cd8f7950d72a6f960a5b5a372fea 34d9e9fca7107f3c459fd77909874fed RR_PDFVersionLessThan13 RR_PDFVersionLessThan13 C762ab5d0bdad44ebe3d28d92ba96273e R97af301fd3c3b17a9e4b467521e9741d R881098625d20dad59374d1e88d9e84d9 363f1365b5ae11fbe1eb23f1668db6bb c8417e9f66e38e852839d00cc7f0fe17 Ink coverage above 350% (fill) An object that causes ink coverage above 350% may cause problems in a commercial offset printing process. Cda7d71a95d0188a6588aae48a340b5c7 Re705e9c1589faf6a417c4f2f69c3fcb9 R7ba72ee58536154121fbe2e0b5d68b2c 88ef3e2667f91dd4e5b96a08ec3a3f8b 4ee8f5fa1a8ce10f33187118a19843c0 Ink coverage above 350% (stroke) An object that causes ink coverage above 350% may cause problems in a commercial offset printing process. Cd21e3b629c2cac440745afe1dc842e0d Re43599b914f9bf3e5c484b93c690ed74 R0c219a7918bf4ba09c23ce7803bf221c 6aed2851fb7e2b8456c60dece8b43277 9a63a84f94f066184669d33d986c2014356d8f69f0eb8215963901eb2c5b4621 PRCWzPRC_Uses_OpenType_font PRCWzPRC_Uses_OpenType_font C6f6842b1dbcc7f0c5d30aafaf1d0166d R10351a036881606b991782e140ce7965 R6dbfb706deb1437627de811cdb2b344f 54cc3ccfb1ad52e031a265ebde44061e 5b3aab21b1e1b73b9e67575b41b6bd6db01d035cdc80923e6059bd2c5eb1a2bf PRCWzPRC_Uses_NChannel_color PRCWzPRC_Uses_NChannel_color Cf51c9081af7ca55cc090af3ef7cbdfb8 Rbd4a0d5a629540a7fd0a47d46ad7f00f R335beb9d01a154046314514f176f15e4 6f55db742aece43f7792b1ab11a0c275 48ffaa6834a8fa72c987eccaba1756dc524ad21442fd4fafb612cc5a6cdc5346 PRCWzPRC_ICC_profile_v4_0_or_newer PRCWzPRC_ICC_profile_v4_0_or_newer C089b2cb91f1c1d8221015f84770eded9 R2029be5c8af0af07e51cbd04445acab5 Rf9899dccd99c0cf15321739fb9f3f33f cbfb6fae19bfea1dfc6ad3fc3e52d285 3f828b3d8a8c5b216a9acd7af037fb4424552994bc2eb43578437536f4c29920 PRCWzPRC_Uses_JPEG2000 PRCWzPRC_Uses_JPEG2000 Cce9ce5c72316350c3d2c32018c99c608 Rf421da126a52b22c485ec37692b7e84b R3a757faa37fd787d982aec4f3f3a4e19 01e70fe999aba3b6c810fc044c45e8a3 1e7e143769f2da049c6ff89a983858825d9f025c4d4991abc9b3995255b51467 PRCWzPRC_Uses_JBIG2_compression PRCWzPRC_Uses_JBIG2_compression C416f25efd3fe91548e71e6a4d504b3e2 R2ac73be5e50d13fb08366ca885b8bb56 R81ca5e4de79fdb84aa455a8346e2373a ffbf864e1e502015c59992c0263de48e 3091bc9e44aebfe30d7f189efd680b5dfe272e8910f1e8f7204c43e9e62efb6e PRCWzPRC_Uses_transparency PRCWzPRC_Uses_transparency C89116b81e2d444bb14a311783006dc73 Rf0cf7c0c135f2585788917b3ac5f04e9 Raa9741ee980a14d2c882d208015421fc c655c919a4ae98c7c2879013573ba798 2b32a0e66179003c6cb63fd661db7da999b38d3a0246b62de7019af8fbf7d47c PRCWzPRC_Uses_compressed_object_stre PRCWzPRC_Uses_compressed_object_stre Ca137d4b0c4d3f06636e071e1c30716c1 R5a086f109cd810ef7180249115fdf3e9 R204130206994350dde22eaee213ad217 3fd7d5b19872dee72811d50028b1162d 9096beb42d9bf2555bfdd8cbbb13239f49b202248f522c51af6432ab40a537c8 PRCWzPRC_PDF_Version_Newer_13 PRCWzPRC_PDF_Version_Newer_13 C2eadec7573b014e8d5edbe8a13242431 R4b486751e646a12c3fe5ebdfd0098949 R07811795b1e6d60917ce43b768e8259f aa5fd6d5dc0bf195a5f55fc0022603d4 8bce628294055fc990a318544e9f803bdd55ce75da5b9a2db6c7b8e63376af9f PRCWzPRC_Document_has_optional_conte PRCWzPRC_Document_has_optional_conte C372c1fafbc09182169d026483d98297f R69a4f5f3b4873059517344839b26f655 R6e6184e31a84d1debf507c0f3388a34b a531170798e99083066fe0c9c9fd1b54 c381ba480fd60e19c4ed1343f2e8271f384351ce84ad20ba9b90af0469615011 PRCWzPRC_FileSizeIsAbove2GB PRCWzPRC_FileSizeIsAbove2GB Cc567b07d285372c6d7c064a02cf296f2 R40bc021eeda33cad85e659b3e3d0877c R6141b706f10ea90233ad80d045ebf20b 12a57efbda2b9c724db69ee38cad2b4b 803bd65ad593d2146fa1701f3389814c72cee486398e5620f67d8c6f5e60fe3a PRCWzPRC_Uses3DAnnotation PRCWzPRC_Uses3DAnnotation Cebe0f0618ba245f3e671946a8ddd08b7 Re209fab68d24b260f4763d3b75aa036d R88a77ffd3a4a5d29150bf00faf2aa984 ed2b6b999ef6f913ec9d9388a41b5af8 40d1e488bbdab081fc55b68dbcecb7db64346ca2c44abc0c1c71294ecb8b6c4b PRCWzPRC_StreamSizeIsAbove2GB PRCWzPRC_StreamSizeIsAbove2GB Cb7b016272a599b28469d6cb8ff519a5a R226d49351fd3c8a401f564bda6c2602a Rc4cca0b6b335eeb629fa99679320f1aa 98cc7eba8fd74f047969085601e94a0d 24a91e9306a3fbe0e0c40ab71a3a25b3af911e5a65fa19e4551d9d2845233b4a PRCWzPRC_UsesScalingFactor PRCWzPRC_UsesScalingFactor C49af82468d332fe57a5faf6958e70885 R5cfbf660bad8381439ff306f3eeca413 Rbd366069a6f78b0c52ca3e398167e312 d22014e616f016e617d5ee883548a391 cfa2febd12cf738c17a7affacd320508 PRCWzPRC_MoreThan8BitPerColorComponent PRCWzPRC_MoreThan8BitPerColorComponent C1347c788b83b5f7ddfc3f38178a7f7a6 R41195a1a45055e6abd34e3cdcb81c642 R0eed9d0d1c9036246a27a7e3b10e0514 8307676e312f0c0c2ec8dfa08fed8930 319156a7252ca71b17633c9cd7f8e127 PRCWzDocu_Encrypted PRCWzDocu_Encrypted C8f5801256aef0dd66999ef2defcd8c97 Rfdb646519d038b2e6a4d84f63d1ce43e R49fc9de5acfecd337e9333cccae1936b dfaf969c0e2d603b6f7e1dc67484e8de 13391f2b76718dedc45624e12d6b432f PRCWzDocu_Damaged PRCWzDocu_Damaged C285523fc39bc9809ca721060ceca57b5 R273abf6561377ba9c5d7035ab6369b02 R5162b5c495b366984182445726910139 e97aa27382d4746e25c63f386d411552 a816b39888264a2a2c3ebf9c6aa90aa5 PRCWzPage_SizeOrientDifferent PRCWzPage_SizeOrientDifferent Cb611b38a56cc3044c95c1ee69a24a728 Ra061bb654f62db9a5a28ea912cae79b8 R4b373e6513dfe6dd915bf945eda1ea86 9f95f6571d8c07bab3930e4536e140f2 aae924e258e3b7682140d947fbb5f1ed PRCWzPage_OnePageEmpty PRCWzPage_OnePageEmpty C4c0926c660a8fd4c9658ef774017d33a R582207702faa5d8ce43ef8fb8fd350d0 Rd69191a9b161310be770bda424c2eb86 833f3f28c450debd730e7a29aa7aa00b 5034f17b1135e360cbc231be313ebd1c PRCWzImag_ResImgLower PRCWzImag_ResImgLower C26f73ab6a83b2147d95cc21d5a3856ef C539a1491a9bc23472108138300cd2a49 Rf8115953f5a2a27e16a708f68b94f094 Rd65b2876e814b44ede19d5887c0654c1 77baa9916d16431c3d90720140e4d219 cb8bb0ab3993139242be2e4673473579 PRCWzImag_ResImgUpper PRCWzImag_ResImgUpper C95d8176e660a9104560575842425fceb Cf495af298b599a1e1ae06eca2f3140ca R02f92c31aa4fb4d659b828130367731e R1331df8c5867727243d9fd6ea8d6dda6 4b81a47db1c246bc46561e2466ac8c3b dd48b8ecb67dcf1b05831e8fd805be7f PRCWzImag_ResBmpLower PRCWzImag_ResBmpLower Cd102da6aedff219fb70252fd52c7cf9d Cabda1bf09418aafa83e99d72a48ebca9 R303c4bb64d23122e2904659b0dabdd03 R9fdfc567992e9f65a19282f8c32cfcaf 22c0a33a0548783fae008ffc57b8fa70 5bfdeda309fc308668b12ca52434c360 PRCWzImag_ResBmpUpper PRCWzImag_ResBmpUpper C1e8eb3fe3ee7dbdca89ea08720a7162a Cb082cd19472a377de347b4620d415f4e R082f59622c67bb599234219c7d273ed9 R34b034adbcc8919cc444f2d170410d48 cea42d8eea58c3e212fb78b55e37fa6f 57d768d4995bb000fd3ae1b45c08e4ed PRCWzImag_NotUncompressed PRCWzImag_NotUncompressed C0724db1b6e813d429eada7259a95133b Ra8d8feb9475902ecd4d845a1517492e6 R6835d90821139c4c399f7151006859e0 7024bcf1dee91faac27970d022e5d136 3ed40c1643230bfababe493fe6849fe2 PRCWzImag_NotUseOPI PRCWzImag_NotUseOPI C0e39970ac418fa4908c48449497b5529 R214520bb5e7c525013e5c4a137c948e0 Rdd300051a43c55066a4e4f90b30da550 4dc5a37ec9e3955298459cb6d6f6d934 9d1a2e4da2ae92397d8867b9c52fecaa PRCWzColr_MoreThan PRCWzColr_MoreThan C749493ce63755641907fe9c6351e74ae Ra95c1d68787ba04c9462d9340e7497da R87e1dfd8d9e2307710706177ff983e87 1b89a1e7ad07e43dc30b662aceb22385 74602814204c204c8cd26f8f551bbee0 R_18_Uses_CID_fonts R_18_Uses_CID_fonts Caacc0822ad9a7f4bb1ca9611527f1087 R2d030a6bf5986126e3f9a0ec58d1f1a4 R7ce802e42a8c94af513801bc0f3124f3 f2d2b13955fb9b66eb71b3d36ee828d1 a861821f2af0df8bf16dc5b80f7425f6 R_19_Uses_CID_Type_2_font R_19_Uses_CID_Type_2_font C2b07667e7f225f53e306f2de36b9a3ae R8a183dd49cd21cf9660cffcb65b669fa Re64ad0c729b3c772ceb8b68a7ce84e76 c9b3914259e0c6f86d706affa50d5cb3 b5c3d369cc227acdd20e237926ea7b6f5e000d133a396b392bf6400152e6da99 R_8_Uses_halftone R_8_Uses_halftone C56a85b3a7aba96f94ba0f91d3b222b3e R4345c75473ff57d3b8742ef4d4735018 Rd06f2b4041d9b471528ea0d26bf98dc8 6cf6c68b2ab8a3f15d2989cffed9f4bf e68c622d641a85d0f2cabec4fb002f14 PRCWzRend_Thickness PRCWzRend_Thickness C99ec3a07da84e5177385eeb7d1cdbc78 Rc21cb2c43ed67984a6df33538245aa01 R9681ac8ccd6ddfb5723af4a819968b11 6ac8ef3d570654c7db126e9db6cdaba9 a9a26285981f9522274d0b64517a52ee PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltImgSetToPrint PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltImgSetToPrint C3aca8f76f82c26aaad13b77edae43231 Rfbb00378e96966d6013060aa04792007 R4bac1a6ec94b9256fb747e3a40f2a358 d074aa2a8bbdf0d3cfc92170441d360e 06bf18972908233caf7b37121f896d98faea10a3f1c45c1e0f8ecd301ac9b534 PRCWzXComp_PDFDocument_R_AnnotinPage PRCWzXComp_PDFDocument_R_AnnotinPage C0d8a0da4c28e3a61d1e7d2f5aa0b37f7 Ced9987d13b6556b2f10c2d27909e35f5 R8bf9d3cd06175ed4668927f4184a310e R9bb9bfa1b321df3514fadc6b9a64ae2c 1fc06e258e61bc84cb223c68d7b142cd c83d983d71c1c64a8569afafa0cfe326 PRCWzXComp_PDFDocument_R_ArtAndTrimBoxMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_ArtAndTrimBoxMissing C67af0dee74715a04603c8f16fc3da764 Cc821c83d97a59bdc3eef7666ad05d0b5 R1e75e1390401e74cd7e552969bfc2794 R249ffe69697a2008be8c8cf1c4142dc5 2f03b4280acc2d363b3bbec04bcb667c 8a44e43c458d41f3a3581ceeabde7890 PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocContainsActions PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocContainsActions Cb61fd316ac88f851043bbba6096d95da R8210eda9862cf64a3ea0d99812403979 Rc576826e3f4767f320359f6c3363118e 38b68faca77d1ff9c942079e17e1a609 d800c390eb16b75c73d85007153679d2 PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocContainsJavaScript PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocContainsJavaScript C8ae847c6ca5c34558145faa2e0b1ac14 R1df8ad7026e1c2cb871e7ff2ec1d287a Raccb25b98b27524f1ea48cfbaf9eba2f 22608b878e424c72b12dc191bb2af80d 50f99bc900aba57b715d4e12062461c2 PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocCreationDateMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocCreationDateMissing Cb268298819eaeb9ce576263afa89e811 Rb980c7e51393852ed93338fbb7b604f3 R92c8eaea1bcba57dde90558069cb0c5b 1fa9b122113855869a81035ce6fae30b 4361b78152be5dc0aad234c2316a43ea PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocIsEncrypted PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocIsEncrypted C852fa19133eadfce386c1451c579fcc4 Rc1c5784061cefdbbd926ce65c0809a0d R2299088a70314c311b56895c3f0fcebd cfdc7513e6502a3d6fcbe033704a105c 817764ab12af4593b9edeb95862cd99a PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocModificationDateMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocModificationDateMissing Cb6da47ed6769abea9d1ec5cc601b6007 R99b87502d5475b6dea1eeca88e7320c8 R926c4032e4a5a4bfa4f3885cae89671f be3603a9ca83572785e5214f8245aa08 2457e2d78971410c15f8a97c27a7bb2e PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocTitleMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocTitleMissing Ce3e81df0f93c194ea140d3635961c97c R862a83707e7a57fc6216b2d412f85d39 R72bc5f8cf4de52d35acccff383a56d2a 802482a0e3d025d4bcfefac87e809c82 25f717806941b0e1daba540826d047ab PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocumentIDmissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_DocumentIDmissing C84bbfabd5319b9dab88efbcf8db854f8 Rbcc563c2b54b6499dbca3ce115a069ec Rce390f218da38a373dae21775ab0d69f a14cf1c77b652cb139b599f18d02968e f3ec3b8f73901f84fc1de9e63053a2d1 PRCWzXComp_PDFDocument_R_FileSpecsProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_R_FileSpecsProhibited C3f68e92ab6881c401068e15d280896c3 Rd4a27b4b1cc9115f642ea40af3060f90 R707e1ff026a39881c935ba1300362e0d 07f0bcd2292e054e5b70496e5d1c2a86 68a8a80d3d2978e50d2a7eddc6688963 PRCWzXComp_PDFDocument_R_FontNotEmbedded PRCWzXComp_PDFDocument_R_FontNotEmbedded C73225b51b52acdcbaeefee3fec3714f9 R18113371dde3b87582714f39b59b40dc R4605bc965ccd1afc11d48e41e5a9c77d 8f44850211ca63bf0655f40d1d99ec2a 7c4f57aa52dbb03edfbf0f412a61aef2 PRCWzXComp_PDFDocument_R_FormFieldinPage PRCWzXComp_PDFDocument_R_FormFieldinPage C62775bd24fbbe8b66f9b580ebb3b9f50 R167d8612e07a4c6066ea7d1842ca6a0f R39b017eff18cbddfb931af9998810d31 c289d83445b6d6a8fe6fb21db650397d 182587ddd8d40a23b0b53be79ce26aff PRCWzXComp_PDFDocument_R_GTSPDFVersionMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_GTSPDFVersionMissing C7bb01126a1b33f53df37c29a905a0d36 Rd45f8b920bdb81d62a994a224b6423d2 R35771f16c560574dde6f99dabdbcf21c 3d2ccb2fc7686c9af0d3d592edf7e4c6 3dae6b5d02acdcc22ef28cc9f098d69b1cd94a3ce90fa0b68cd9babb7f6980df PRCWzXComp_PDFDocument_R_GTSPDFXVersionNotOfTypeString PRCWzXComp_PDFDocument_R_GTSPDFXVersionNotOfTypeString C2e2dca6b6c605e98ec0f0867f456a5ae Rccd606056c580b1dffbc69dba1d979dc R2c7e3dc902276121ccdf48b962cd4b63 5f87a2add2225161ab630dee8ba884dc bb3f26fdaf009e2181d6d4b1284cfdd6 PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasTrapNetButTrappedIsNotTrue PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasTrapNetButTrappedIsNotTrue C1f20cdcc718bb3cfc0a9c72051a14007 Cdfc7735ce715566dd16e49d61a8a6d81 R26793ed049729e4ba228e93b7f37d70a Rf85a6c374708482429fb4ca2c2aa134b 408131a2ed94b1d446775267494b45a3 025eb55c8ceb2077c3e82ba23cfb9e1e PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTNameKeyProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTNameKeyProhibited C52f0ff43ea80e9140f94923fe758eea4 Rdf9a4b388a06bca8caa461b312fd3e44 R9a74dea051b59f79a9fcd256ad531e09 38d0c894605ed8612562cb8f6a6c6e4c 8a1728e31a6638c39c5378c385038d8a PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTnot1or5 PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTnot1or5 Cd6bd99e28a84b9a08c55fbf0873719d5 R86a131bcc4f4e588766ee60bf84c0187 R6155713448c66f904c529aba0c877bdd f4e5ee5ebdfe4e549d8d8b66d650cf80 6626fe33d6dbcc57c0d5065f7b6e1e0e PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTPhaseProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_R_HTPhaseProhibited C88ce187624faace1827ed0b34ae29d87 R1bbec80e24e48238702aed79a09a7849 R0c650dda8dd13bcf9b90b79acda77429 a172e1bfe6d4c5f9e73e6f1a254fc553 283aff1bc8d8e11fde1eb1efab27fa14 PRCWzXComp_PDFDocument_R_ImgCompressTypeProhibited PRCWzXComp_PDFDocument_R_ImgCompressTypeProhibited C89052e1ba212f04844ca11d03d9f5a9a Rb4ce09347fe93715c4ba74675c28822b R9b220ee29be6dba7ff444f18c2dd720a 9d526779daf21b0733325a8e396be31a 9daea4d9ed10b2d6c6013439c4d4b1cb PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondContainsXML C84ecd352a0e6117e194e1ab8957ef601 Rc99143c9e33553839551e9ba647c97d4 R67f1905f3ef304b1da3dfd898be93fb6 bda092dc5f60eeba6d6f85709e8c8170 00aa7afb9a93c7f56c2252558602afcf PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondID_missing PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondID_missing C79868c77097dbad9ecc66c06cef3aa83 Rbc4fcec6bafcdc25aa3270b9bfd20677 R3ef093270256052715a4b6c2e4971b0f dc0138515caedecd4abf1e3fe04aa1fa 9f774783735d6bbcc654e003ab86b2e3 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondInfoContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputCondInfoContainsXML C64c080ebe1ffadcf4d6b965c3c4c8d32 R2d827e1ff7cef84d533a259f913fc6fa R851733c3979db27c38e4116d737365ab 35d41ceadff1712df2cf045255e5dac5 9c05eef31b8dbec8a4515858b7ba805c PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionIDContainsXML PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionIDContainsXML Cc382d65f53e63951800655ce73e91be5 Re1b28b0f63f47a26776dc7bab0054b41 R7759074a5137f8a17ee01419bc55cf84 b97c1a7a87f36e373de0260813683efd 09aa7f9fbd3425436e836062f52cfe46917f464cefd77772e9651fa5511967d1 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionIDNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionIDNotOfStringType Cac7708c8b7b76ab2552a4c04fac6d4c8 Rcc45b6858699ec060b06febdf0cd8a60 R9a13301904c8df924c88fa284d4e2db7 00cf0752793fabdde1af3305a14cecfa 914a7e3c6f3c6ef232c850b6a9bd4b4279253f5c31a53f8c1d0b8583106c8439 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputConditionNotOfStringType C67e1edcaec23773ffc02554af70bfaad Rc0a583c6b407eb31fde39fd284c70ff3 R8915d27b6f591a449c49f559990aa79d 2a67b44d6368054e2a589509252417d9 fa0a3fcf8961e5f602891b147ff8d520 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentDestProfileNewerICC1998 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentDestProfileNewerICC1998 Cc6885ba55be5394a2cc7ba8c0ace5023 R609653c3f1fb1ab7643cc17659e55c41 R2fdcdf93450a2cd14ad1a5575a69917e 796f1dd1a79952b1a66c53871e87376b fd39b6f45a516880dc3b365a2ea3b863e3ac31dadd27641d091f8f805503955c PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentInfoNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentInfoNotOfStringType Ca128eeb72a5f4af4dea798042329932d R21ff62461106792f558e73c5b9e4122d R0bea18bb5c6005c5c95c50be5e507194 f30619f39224e54fedae39097f96b328 4ec0f20f2d7b1be1374e30f2c47b3488 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentMissing C799ebc052aa35d214f9d064c38af6238 Rc06c45ef8c164ed8f45b32b7ca7cd390 R83ce697dcc2f138fbcd17033478d2e24 ea4c165fe1b736476ab23b555663db0f 91e44e2a02617202bbf60eddd12be395 PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentNoRegistryNorDestProfile PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentNoRegistryNorDestProfile Ca55d10a1242ce1071f269ba582be1ad7 Ccd69c8f96c3ab261717d69f5b5e37310 R6db4eaf3100cd275efc221f1749becf2 Rba42a5b5d79f6a284d1358e7ce42284f 53b9dab2b72cc6a0034c41cf8dcf192c 6a0f77717044f32807b6fdd4c662b656a27075cd927421e1bcf104fb735eb9ad PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentRegistryNotOfStringType PRCWzXComp_PDFDocument_R_OutputIntentRegistryNotOfStringType Ce48a4b4f480853c2f1d53c6b6999c28d C438997094ca525233f678805b0b555e4 Rabb908ccaa3c0d4ff489b808ef4971b9 Rd74807ee8468bcfbe056f9473ae86551 098a87347c9f0bbf42e54b022b9d65cd 51f197285b2a087ba13b49430c5de758 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PageBoxNestingIncorrect PRCWzXComp_PDFDocument_R_PageBoxNestingIncorrect C76d2ebe78d5f25b3f20111ce7c48cdf6 Rf8dba93cbe6b3f91f1eebb5d881e2249 R771fb16b12039f21b09fdd71a97e2ac9 b5c8dc6603344237de2e030dbdf37eea a5ea99d2089e212ee12586f2b97d5813 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PageIsSeparated PRCWzXComp_PDFDocument_R_PageIsSeparated C1e432b86c3bd59c9464b685c3a0e0332 Rcf24c242ef1f4be9ed78da23ce607839 R60ce1299d11e7430e01982e73f74766d 7888dd4c696ff19ad4492b63e148227c a91463666a5112a8c5abfd950943fdbf PRCWzXComp_PDFDocument_R_PrinterMarkAnnotinTrimBox PRCWzXComp_PDFDocument_R_PrinterMarkAnnotinTrimBox C6dd02b25b70b11f57f08712af94e99cc C4db71c7b4a3203c52e82ba770262825b Rad205e7589cadf25ea17ef332b7b114e Rb29bec3b7b7cbb1fb7318936b97ada10 f83dc1820e9d8d08c3cdb16bd60b4a2c 0ce53fcf94dc2c2f3ba064d12ec6d5f6 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PDFXOutputIntentMissing PRCWzXComp_PDFDocument_R_PDFXOutputIntentMissing Cf77a154465f5c825e5c043fcf7bdce8c R7dd6e4da14be075a428a7116a8a26535 R34e6ca5c51a112fefb899eb68c408424 9d812e832b57f37d3aea9fc28bcaed53 7dc0c7df4ef1e1a730bff5f2787a9ee6 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptXObject PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptXObject C05a58d64292db65132c13c3de58acb48 R65bd70c313ea98f89dac52b4ed6a0e43 R854a7e42bd47879f12dbed382c52706b daf193362bf7efedefcf9d63e010f8d3 044d9227b9685d59c0f8a2d6777a3fa0 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptFormXObject PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptFormXObject C91a3c4c0562be819d971ca6dc5111a23 Re7f25e8c5ea25342f2c1e2198248832f R2e44eb1251e72e06a29d90824ed3820e 1c83fee3ff221bf8c6c889ac8fef9203 01c2679a6e297fc5abbbdb73374421e6 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptOP PRCWzXComp_PDFDocument_R_PostScriptOP C8dc89afa188efa789edee9fd4e9e6a7c Redab7a65a4d129ecde64a166fe086dc9 R7d8749530d714081d54be192cf0ec6e4 720a6bc6df8ea581d6d4c85c890cede6 78911c89ce60a4c8eeac43aa772075dc PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetHasFontFauxing PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetHasFontFauxing C1163e9193a314f6af31beff4849281fd Rb6b8e32758325226636a0dcb4928efe5 Rbf620f33b10c060f4c05cfcbcb66b0f6 039def89e448c9961101050688249c36 d2859b20e55628b40298898f02db2b2f12defb81aa34243ac6df195c37bd07d5 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrappedKeyNotOfTypeName PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrappedKeyNotOfTypeName C8c872c62c2f0d9b6d23c789aff861201 R671e875012736c749b09033e30e3eba6 R654d41942d6a577bf0e67692c2f4770d a10c47926cdcaf0aa041dce06b3fd9b9 bb9edbe43ea0c12c563a913bce4ea1d4 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrappedKeyNotTrueOrFalse PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrappedKeyNotTrueOrFalse Cc6665e229f6c405116bd49db241e8f0d Re61e528f169fd0fdc237e8497eb5c51b Rc64929ecb19d6121330dacfe69e0e5ff 20d5e7b54bf1781d748a19f20264c38c 94e17447fc8a3f816149d012b7a0ddeb PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesOPI PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesOPI Cc7793b44ab62183bc4cbc21f56d853bd R174f437076ba3f169f1ab78b4e75c738 Ra865b5bb03bd29ce33edd4c70304c3aa 731b72d3a60d1e09703873b44c32b843 85c80ea25f1b130d088c6fd009b811ca PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesTransferCurve PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesTransferCurve Cf2165dbb4788943f8bfa1ed23cffaebe Rcb5e2f2d79bb52bd280dbc5e1a54ef75 R17ef580094184b7dd8b6fd5df8f77d0e 2ab4bdbab7a8a452c9e2148763168f89 b8a0f9aea7d6beb024a4a6d12c78ad23 PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesTransparency PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesTransparency C43ac9a5dfde4ab17da98d8138899f777 Rc33338502fe4f53d1061253b98cf8c1b Rf6019e6132fe18676ebca4d73f97313e d2fcdf73e7251253a413f6106cd5a09e f7efb883c46964365217ed320bb7599c PRCWzXComp_PDFDocument_R_ViewerPrefsNotMediaOrBleedBox PRCWzXComp_PDFDocument_R_ViewerPrefsNotMediaOrBleedBox C100f2f51c50963deb96c99b9edafba8c R7cfb7a1a75c89ae6fb59e39172e9bb31 R265a80ec7b3700ffa11b43758d8d4442 94c8804dbd08e0e0b25ac0cb3491719a 0e2e2ba58a2b41d2a670a0e14165d8e8 R_34_OutputIntent_profile_not__p R_34_OutputIntent_profile_not__p Cfb70b98fbcd398b4887d472d3a6e0455 R6bfd88f0de7f939014fa3721fac51414 Rde5973b8be964696a8cc6fadb2c6765f 8db1b003e1a4b635bcfb9340f13a5465 fc682fe1ac0e3acf18c1c5a42fb92ebc PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasTR2EntryWithAValueOfDefaul PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasTR2EntryWithAValueOfDefaul Cd9fe3b3afcb3478819df557c73dc6a45 Ra4dc62fc2756207caaa2926a0a441b08 R44f04868b52e7f6e8ea7af85541981c8 896e73381535a5e338e27896d8d00cc6 4bfa9170431886e6eab877093cad2ba2 PRCWzXComp_PDFDocument_R_MoreThan8BitPerColorComponent PRCWzXComp_PDFDocument_R_MoreThan8BitPerColorComponent C84e199259e8402b0c8c6ba1fa308d4e7 R8180a1222ac2d20d1d143dd28f90b1ca Ra04779460f1a3840a1ef60878148cef0 7a759250c38ddb5d155ae9920e0f8f92 a3f7e03628281a27c74934474ee2ec34 PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesLZWCompression PRCWzXComp_PDFDocument_R_UsesLZWCompression C4f18bcce4e939a590bcfb54b542b3fb9 Rd4cfef990e55eec9f05c72ee0c528c97 Rdecd6fc5b005472a74a85951a8fd3b9d e9bd5d93fb29a5710ae72978b85dd229 6397701eeb1504a66df55082218bd62f PRCWzXComp_PDFDocument_R_BadTrapNetAnnotFound PRCWzXComp_PDFDocument_R_BadTrapNetAnnotFound C0da3368793ce8aa43618ab3f2dbecefd Rf6ec808c32bbef08e2666d65d4f91b4c R266be5130339b7775d09fd604264500c ecd174edfdacc8091f6289e0f6ec845e 8f8f60d34e1657ab4f4ef963395e9282 PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltColSpace_not4cOrGray_NotX1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltColSpace_not4cOrGray_NotX1_01 C4f73872e543efa237865b41f61f00cbe Ccb980a9fa0e4164c3ecfc32bceef440e Rf4b2f91e1feec2088b0c344385d59d6b R00a1b3c3c6de225d4a3cf04898a0eeaf 3923ec49b3636947e80123eb0f702052 e7ca3264bc9d03b1810e2afa7cb5448c PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltColSpace_not4cOrGray_X1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_AltColSpace_not4cOrGray_X1_01 C55dfaf63d876ebcbd592bf7826fb6ae9 C5879b6dfd440f39f07e183d8ac7e2df9 R229016badbef7ab8855f030b40df6aed R60157bdab9f3b84feeeea4891f5e2cbf 50d62651c13cef898b4cf4746a3445f7 fd848968febf8b1cbab1dec93950726a PRCWzXComp_PDFDocument_R_ColSpace_not4cOrSpot_NotX1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_ColSpace_not4cOrSpot_NotX1_01 Cc97693df36136b0f70fbeb4390d7a5cc C6cc5ea87113ce26352081b1423d4e58d R898ee6603ab4cb4d9351479900078384 R1d266b67e2e2896d3e8ab974df522a27 f00052fd07403e69d74e884afc0396bb faad68ceef676616789497c963a4e412 PRCWzXComp_PDFDocument_R_ColSpace_not4cOrSpot_X1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_ColSpace_not4cOrSpot_X1_01 C43f9f6719791e49423c14030e85c507a C9c3b93577404d67e3318702b3f82f419 R5f3e90f80d7721e93831caaf18cce245 Rb0b1bc9852752958e3e489fef5bd8d9b e1d92353da55fc68155273b49397151e c9d7652228e0157b50ca1c8846899ec9 PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasValidPDFXLabel_X1X3_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_HasValidPDFXLabel_X1X3_01 Ce71bf005dcee2e1f7036e2f9c1151c2d R68285570b0521c1a0a5dda319ac01444 R1b347d93e19f8b208bcffafdddbfe057 67a3ae92a06a209dea644c17e5a15a38 e41aab9395917bf1335d1a25c61072dc PRCWzXComp_PDFDocument_R_PDFversioNewerThan13_Old_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_PDFversioNewerThan13_Old_01 Cfc23d9ab6ff441c4538bc031a27531bf C4e2bf5a3e8ade8fb0248cf4cba99f411 R09df9d99c47327eaa94259abdc4488e3 Rf9b6723c6d5f24a395f6861773fb2bc1 befb1c83484b1c3a5a6631d0836240ac 026b9ecdbfc85a647c4120590dbd6f24 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetPCMNotCMYK_NotX1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetPCMNotCMYK_NotX1_01 C78853aa160029e3385ad71c1de73fdb8 Ccb980a9fa0e4164c3ecfc32bceef440e R6f2f6ea4a9263ee6bb02ddd1ad1b2060 R430296897174ddcd2cab4b4bfdab11cb ee47f2d8f6ec226b21c54ebaf6336abc 10703e4f5f1ea93a316ad0b1d5cb6b82 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetPCMNotCMYK_X1_01 PRCWzXComp_PDFDocument_R_TrapNetPCMNotCMYK_X1_01 C4d66bcede3e356ad4053caf89a6c25be Cde472792c46ac9842cb65d08e8cd8df8 Pa0c8cd83087931cbb703bdd46acfa61c P5863af4a3b9c676a33917ae94538c85e fe16292a916824c05e71b0cb9ab244bc d467d430deaa58040f1a9242a7130454 ISO Coated CMYK and Spot Based on best practice guidelines recommended by industry associations this profile verifies whether a PDF file can be processed for sheetfed offset printing, CMYK and spot colors being allowed. It also verifies compliance with PDF/X-1a (2001). D:20050719153916+03'00' D:20050719161548+03'00' 0 0 ISO Coated 0 author Acrobat 7 email rating 1 R97a75e6c09b6dba7204ccd7b82a7171e R7773f3e0a05acc43d88f6e609b0fdc12 R1ca1daf521711cf0bab4e00a6f91e12a R768227ce207bfbb1d9dca409f6b3f51a R9a270fe1c5876c3cc5dc859831e3edef R1e5ff865af6b34a7665d04bc31df3d78 R16fadc4f9820e66246ab5b66983d312b R0dad0df3932dbabf7dd0b297caba4289 Rf7ea71d3d3d54c1caa3d1efea56e1316 R8e7383624ab0b7014fe6908393d00765 Raeb33f5d32ba65a4b1e7002037d9abe7 Rdab006390e14c18a5668b185af33905c R74bb6077207c7d1e046a9ae1d9d04e02 Rd4d45bcac310cb9eb680c87fde3e7296 Rd30ba30ab4ead5d1e0eb3018a728ad4e R8fb63b48a1b296f456feeb55aa100d36 R812d3208d2edc21f400f2efeb4bbc028 R0d10de14ffd0bd72c7f8c57e7cfe0f2e Re25686e64bc97184e5cc5d2de9de9698 Re86e78bd1d6a4c4077a2e98b2ad9bbdf Ra9bd1c038db6c2275f15f1c0602cf18e Raed1e85f7fae21365ec708b723fca1f5 R3e5c9265839be17e53c4752f8c295aa9 R8d4243e2bc59259c20202d42fdac644a R97af301fd3c3b17a9e4b467521e9741d Re705e9c1589faf6a417c4f2f69c3fcb9 Re43599b914f9bf3e5c484b93c690ed74 R10351a036881606b991782e140ce7965 Rbd4a0d5a629540a7fd0a47d46ad7f00f R2029be5c8af0af07e51cbd04445acab5 Rf421da126a52b22c485ec37692b7e84b R2ac73be5e50d13fb08366ca885b8bb56 Rf0cf7c0c135f2585788917b3ac5f04e9 R5a086f109cd810ef7180249115fdf3e9 R4b486751e646a12c3fe5ebdfd0098949 R69a4f5f3b4873059517344839b26f655 R40bc021eeda33cad85e659b3e3d0877c Re209fab68d24b260f4763d3b75aa036d R226d49351fd3c8a401f564bda6c2602a R5cfbf660bad8381439ff306f3eeca413 R41195a1a45055e6abd34e3cdcb81c642 Rfdb646519d038b2e6a4d84f63d1ce43e R273abf6561377ba9c5d7035ab6369b02 Ra061bb654f62db9a5a28ea912cae79b8 R582207702faa5d8ce43ef8fb8fd350d0 Rf8115953f5a2a27e16a708f68b94f094 R02f92c31aa4fb4d659b828130367731e R303c4bb64d23122e2904659b0dabdd03 R082f59622c67bb599234219c7d273ed9 Ra8d8feb9475902ecd4d845a1517492e6 R214520bb5e7c525013e5c4a137c948e0 Ra95c1d68787ba04c9462d9340e7497da R2d030a6bf5986126e3f9a0ec58d1f1a4 R8a183dd49cd21cf9660cffcb65b669fa R4345c75473ff57d3b8742ef4d4735018 Rc21cb2c43ed67984a6df33538245aa01 Rfbb00378e96966d6013060aa04792007 R8bf9d3cd06175ed4668927f4184a310e R1e75e1390401e74cd7e552969bfc2794 R8210eda9862cf64a3ea0d99812403979 R1df8ad7026e1c2cb871e7ff2ec1d287a Rb980c7e51393852ed93338fbb7b604f3 Rc1c5784061cefdbbd926ce65c0809a0d R99b87502d5475b6dea1eeca88e7320c8 R862a83707e7a57fc6216b2d412f85d39 Rbcc563c2b54b6499dbca3ce115a069ec Rd4a27b4b1cc9115f642ea40af3060f90 R18113371dde3b87582714f39b59b40dc R167d8612e07a4c6066ea7d1842ca6a0f Rd45f8b920bdb81d62a994a224b6423d2 Rccd606056c580b1dffbc69dba1d979dc R26793ed049729e4ba228e93b7f37d70a Rdf9a4b388a06bca8caa461b312fd3e44 R86a131bcc4f4e588766ee60bf84c0187 R1bbec80e24e48238702aed79a09a7849 Rb4ce09347fe93715c4ba74675c28822b Rc99143c9e33553839551e9ba647c97d4 Rbc4fcec6bafcdc25aa3270b9bfd20677 R2d827e1ff7cef84d533a259f913fc6fa Re1b28b0f63f47a26776dc7bab0054b41 Rcc45b6858699ec060b06febdf0cd8a60 Rc0a583c6b407eb31fde39fd284c70ff3 R609653c3f1fb1ab7643cc17659e55c41 R21ff62461106792f558e73c5b9e4122d Rc06c45ef8c164ed8f45b32b7ca7cd390 R6db4eaf3100cd275efc221f1749becf2 Rabb908ccaa3c0d4ff489b808ef4971b9 Rf8dba93cbe6b3f91f1eebb5d881e2249 Rcf24c242ef1f4be9ed78da23ce607839 Rad205e7589cadf25ea17ef332b7b114e R7dd6e4da14be075a428a7116a8a26535 R65bd70c313ea98f89dac52b4ed6a0e43 Re7f25e8c5ea25342f2c1e2198248832f Redab7a65a4d129ecde64a166fe086dc9 Rb6b8e32758325226636a0dcb4928efe5 R671e875012736c749b09033e30e3eba6 Re61e528f169fd0fdc237e8497eb5c51b R174f437076ba3f169f1ab78b4e75c738 Rcb5e2f2d79bb52bd280dbc5e1a54ef75 Rc33338502fe4f53d1061253b98cf8c1b R7cfb7a1a75c89ae6fb59e39172e9bb31 R6bfd88f0de7f939014fa3721fac51414 Ra4dc62fc2756207caaa2926a0a441b08 R8180a1222ac2d20d1d143dd28f90b1ca Rd4cfef990e55eec9f05c72ee0c528c97 Rf6ec808c32bbef08e2666d65d4f91b4c Rf4b2f91e1feec2088b0c344385d59d6b R229016badbef7ab8855f030b40df6aed R898ee6603ab4cb4d9351479900078384 R5f3e90f80d7721e93831caaf18cce245 R68285570b0521c1a0a5dda319ac01444 R09df9d99c47327eaa94259abdc4488e3 R6f2f6ea4a9263ee6bb02ddd1ad1b2060