pdfx.ru   [495] 784 79 99   слепой обмен данными
pdfx.ru
 • Подготовка PDF/X−1a
 • Проверка PDF/X−1a
 • о PDF/X
 • printspace.ru

  Cписок ошибок и предупреждений

  A    B    C    D    E    F   G    H    I    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W   


     File size is above 2GB

  Объем файла превышает 2 GB.


     File specification present

  Обнаружена ссылка на внешний объект (OPI).


     Font not embedded

  Шрифт не включен. В соответствии с требованиями стандарта PDF/X−1a, PDF документ должен включать в себя все шрифты.


  A    B    C    D    E    F   G    H    I    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W   
  Copyright © 1993-2012 Print Space
  E-mail: pekin@printspace.ru